Studiu de specialitate – Rolul învățării matematicii în dezvoltarea gândirii logice


Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Matematica şcolară se fundamentează pe logica internă a ştiinţei matematice, dar se construieşte ţinând cont de particularităţile de vârstă şi cele psihice ale elevilor.
Specificul dezvoltării stadiale a inteligenţei se manifestă prin proprietatea esenţială de a fi concret – intuitivă. Piaget considera că, la vârsta şcolară mică, copilul se află în stadiul operaţiilor concrete, aplicate obiectelor cu care copilul acţionează efectiv. Şcolarul mic gândeşte mai mult operând cu mulţimi de obiecte concrete.
Cu toate acestea, principiile logice cer detaşarea progresivă de baza concretă, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în plan mintal, deoarece operaţiile cu mulţimi concrete poartă principiile matematice, nu obiectele utilizate ca material intuitiv. De aceea este necesar ca în proiectarea ofertei de cunoştinţe matematice pentru şcolarul mic să se ia în considerare particularităţile psihice ale vârstei.
Pot fi reţinute următoarele caracteristici principale ale dezvoltării cognitive specific acestei vârste:
*gândirea este dominată de concret; *este perceput întregul încă nedescompus; *perceperea lucrurilor este globală; *lipseşte acţiunea de disociere-rescompunere; *comparaţia este reuşită pe contraste mari, stările intermediare fiind greu sau deloc sesizabile; *domină acele operaţii concrete, legate de acţiuni obiectuale; *apare reversibilitatea, sub forma inversiunii şi compensării; *puterea deducţiei imediate este redusă; *concretul imediat este depăşit din aproape în aproape, cu extinderi limitate şi asociaţii locale; *intelectul are o singură pistă; *posibilul se suprapune realului; *la această vârstă, şcolarul mic nu întrevede alternative posibile. Spre sfârşitul micii şcolarităţi se pot întâlni manifestări ale stadiului performal, evident diferenţiat şi individualizat, simultan cu menţinerea unor manifestări intelectuale situate la nivelul operaţiilor concrete.
Operaţiile logice se exersează în planul acţiunilor obiectuale, ale operaţiilor concrete. În consecinţă, procesul de predare învăţare a matematicii în ciclul primar implică mai întâi efectuarea unor acţiuni concrete, care apoi se structurează şi se interiorizează, devenind operaţii logice abstracte.
Formarea noţiunilor matematice se realizează prin trecerea treptată către general şi abstract, la niveluri succesive, unde relaţia dintre concret şi logic se îndreaptă în direcţia esenţializării realităţii. În acest proces este necesară valorificarea diverselor surse intuitive: experienţa empirică a elevilor, matematizarea realităţii ȋnconjurătoare, limbajul grafic. (fragment)