Studiu de specialitate – Personajul literar


Autor: prof. înv. primar Atofanei Mariana
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsinești, jud. Botoșani

Pentru a verifica cunoştinţele elevilor mei legate de personajele literare studiate, valorile morale însuşite sau spre care tind, dar şi potenţialul lor creativ în acelaşi timp, am efectuat un experiment de constatare, propunându-mi să răspund la întrebarea: ,,prin exemplul oferit de eroii operelor literare, devine lectura calea directă şi sigură pentru cultivarea sensibilitatii elevilor fata de valorile moral-civice, pentru însuşirea formelor şi nuanţelor gândirii ca şi pentru exprimarea cu claritate şi precizie a ideilor proprii?”
Prin cercetarea pe care am realizat-o, am încercat ca, prin îmbinarea strategiilor de evaluare tradiţionale cu cele complementare / alternative, isă ajut elevul să pătrundă şi să dezlege tainele cărţilor, să facă corelaţii cu propriile experienţe de viaţă.
Cercetarea experimentală am desfăşurat-o în anul şcolar 2013-2014, la Şcoala Gimnazială nr. 2 Sîrbi, com. Vlăsineşti, jud. Botoşani, şcoală cu clase simultane.
În acest sens am elaborat şi aplicat chestionarul Personajul literar în viziunea mea, colectivului clasei a III-a, reprezentând un număr de 9 elevi (5 fete, 4 băieţi), pe data de 4 iunie 2014, un chestionar ce cuprinde 20 de itemi diferiţi.
Interpretarea datelorki
Pentru primul item, ce solicită numirea unui personaj literar care îi venea în minte elevului şi precizarea a tot ce ştia despre acesta, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: Ştefan cel Mare – 3 elevi, Capra cu trei iezi-1 elev, Cenuşăreasa-1 elev, Scufiţa Roşie -1 elev, Alba ca Zăpada-1 elev, Fata moşneagului-1 elev, Prâslea cel Voinic-1 elev. Fetele toate au numit un personaj feminin pozitiv, iar băieţii, un personaj pozitiv masculin. Se observă preferinţa băieţilor pentru Ştefan cel Mare, despre care ştiu că a fost o persoană reală, domnitorul Moldovei, un bărbat viteaz şi curajos, faţă de care ei simt o profundă admiraţie.
La cea de-a doua cerinţă, unde se solicita desenarea unei persoane sau a unei vieţuitoare şi individualizarea ei printr-un nume, un număr de 5 elevi ( fetele) au desenat o fată, care a primit nume ca: Cristina Blondina, Mădălina, Micuţa Emi, Elena şi Prinţesa Roxana. Doi băieţi au desenat câte un cocoş pe care l-au numit Gheorghe, respectiv Vasile, iar alţi doi au mai desenat un porc – Ghiţă şi un lup – Lupo. Elevii au preferat nume tradiţionale şi au încercat să găsească numele cel mai potrivit pentru fiinţa desenată de ei. (fragment)