Studiu de specialitate – Matematica și dezvoltarea gândirii creatoare


Autor: prof. Ungureanu Angelica
Liceul „Alexandru cel Bun”- Botoșani

Există prejudecata că matematica înseamnă aptitudinea de a efectua calcule cu mare viteză, că matematica este o știință a cantităților și măsurilor, că raționamentul matematic nu e cel de care are nevoie viața practică. Ideea despre matematică este de multe ori greșită, având la bază o educație matematică deficitară.
Gândirea matematică are caracteristici precum:
▪Învățarea relativ rapidă a cunoștințelor matematice: înțelegerea corectă a datelor problemei, relațiilor, termenilor; desprinderea esențialului de neesențial; stabilirea clară a legăturii dintre elementele unei probleme; identificarea punctelor de legătură dintre vechi și nou.
▪Independența și originalitatea gândirii: capacitatea de a raționa singur, fără a recurge la imitații ; căutarea în permanență a unor metode noi, originale.
▪Suplețe, flexibilitate: trecerea cu ușurință de la o operație la alta, de la o metodă la alta.
▪Este critică: se cercetează corectitudinea argumentelor, logica succesiunii elementelor din demonstrații , justețea soluției.
▪Puterea de abstractizare: redarea prin simboluri a însușirilor fundamentale a obiectelor și stabilirea unor corelații între acestea, realizarea unor înlănțuiri de raționamente.
Gândirea omului are o plasticitate uimitoare. O sarcină importantă a școlii moderne este cultivarea gândirii inovatoare. Stimularea creativității copiilor se poate realiza printr-o pregătire temeinică teoretică și practică, stimularea inițiativei și a muncii independente, a spiritului critic și autocritic, sprijinirea activitășii de documentare, receptivitate față de nou.
Matematica are un rol extrem de important în dezvoltarea gândirii creative. Programa școlară a disciplinei matematică pentru clasele de liceu prevede, între valorile și atitudinile pe care matematica ar trebui să le promoveze/formeze și “dezvoltarea unei gândiri deschise, creative,a independenței în gândire și acțiune”. Matematica participă cu mijloace proprii la modelarea personalității tinerilor, favorizând dezvoltarea imaginației, a gândirii creative. (fragment)