Studiu de specialitate – Fenomenul absenteismului manifestat în clasa de elevi


Autor: prof. Rădulescu Gabriela Vilma
Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, București

Absenteismul şcolar este un fenomen ce a cunoscut o dinamică spectaculoasă în ultima perioadă de timp, fenomen ce apare atât în mediul urban şi în familiile sărace, cât şi în rândul elevilor ai căror părinţi le pot oferi un nivel satisfăcător de trai şi de studiu. Termenul desemnează tipul de comportament evazionist permanent ce exprimă o atitudine de dezinteres, de lipsă de motivaţie şi de încredere în educaţia şcolară. (C. Neamţu, Devianţa şcolară, 2003, p.194)
În acest sens, modalităţile de abordare a viitorului de către elevii absenteişti sunt explorate din ce în ce mai mult în afara şcolii, în mariaj şi angajare în câmpul muncii în ţară sau în strainătate.
Familia şi şcoala sunt consideraţi doi dintre factorii majori ai absenteismului. Atunci când părinţii nu valorizează educaţia şcolară şi au cunoştinţă de absenţele copiilor lor fără a avea o atitudine în acest sens, care deturnează atenţia acestora de la activităţile de învăţare spre activităţile casnice, sau când îi obligă să desfăşoare activităţi care aduc venit, atunci rolul familiei în menţinerea fenomenului de absenteism şcolar devine evident. Şcoala contribuie la creşterea ratei absenteismului prin oferta educaţională care nu este compatibilă cu absorbţia pe piaţa muncii, prin promovarea relaţiilor pedagogice bazate pe autoritate sau prin folosirea competiţiei în detrimentul cooperării, caz în care elevii cu o stimă de sine scăzută au şanse din ce în ce mai mici de reuşită. (C. Neamţu, Devianţa şcolară, 2003, p.196)
Atitudinea comunităţii reprezintă un alt factor cu rol important în încurajarea absenteismului. Atât timp cât membrii comunităţii adoptă o atitudine de indiferenţă faţă de prezenţa copiilor în alte locuri publice când aceştia ar trebui să fie prezenţi la şcoală în acel moment al zilei, absenteismul şcolar va fi încurajat şi consolidat.
În acest studiu, în ideea diminuării fenomenului absenteismului în clasa de elevi pe care i-am coordonat în calitate de profesor diriginte, mi-am propus să investighez care sunt motivele pentru care elevii mentionaţi absentează, precum şi opiniile lor privind potenţialele soluţii legate de combaterea acestui fenomen. Dacă la începutul clasei a IX-a au fost înscrişi 36 de elevi, la sfârşitul clasei a XI-a au rămas doar 12 elevi din cei 19 înscrişi. Deşi au fost respectate prevederile ROFUÎP, nu a scăzut numărul elevilor care să-şi îndrepte acest comportament, atât timp cât la angajare media la purtare nu contează, iar la înscrierea la unele facultăţi media la purtare poate fi scăzută până la 8.00. (fragment)