Studiu de specialitate – Clasificarea metodelor de învățare la matematică


Autor: prof. Ignat Aura
Liceul Tehnologic Elena Caragiani”- Tecuci, jud. Galați

În ultimii ani s-au înregistrat procese remarcabile referitoare la posibile clasificări şi delimitări in câmpul de acţiune al metodologiei didactice matematice.
Prezint câteva taxonomii ale metodelor de învăţământ folosite la matematică:
a) Clasificarea metodelor didactice clasice (dupa St Stoian):
Metode bazate pe actiune: – exerciţiul
– munca cu manualul
– fise de lucru/auxiliare
Metode iconice : – demonstraţia
– observarea
Metode simbolice: – expunerea
– conversaţia
b) Clasificarea metodelor în funcţie de scopul urmărit:
Metode de predare a materialului nou de fixare a cunoştinţelor , de formare a priceperilor si deprinderilor: – explicaţia ; conversaţia
– demonstraţia
– munca cu manualul, auxiliare
– observare independentă
– exercițiul
Metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor:
-verificări orale
– lucrări scrise
– portofolii
c) Clasificarea metodelor (dupa M. Ionescu, I Radu, EDP, 1979):
– expunerea sistematică a cunoştinţelor
– conversaţia
– problematizarea
-demonstraţia
-exercitiul
-activitatea pe grupe
– metode de activitate independentă
d) Clasificarea metodelor de învăţământ (dupa I. Cerchit, EDP, Buc, 1980):
Metode de comunicare orală: – metode expozitive
-metode interogative (conversative, dialogate)
– metode problematizate
Metode bazate pe acţiune reală: -rezolvări de probleme
– studiu de caz
-tema de cercetare+ acţiune (fragment)