Relația dintre profesor și elevi


Autor: prof. Ioana-Adriana Popa
Școala Gimnazială „Oltea Doamna” , Oradea

Școala realizează prin activităţile sale instructiv-educative pregătirea elevilor pentru realitatea socială, având un rol deosebit de important, alături de profesor, în dezvoltarea elevului. Aşadar, profesorul este cel care are sarcina iniţiatorului, elevii urmând trecerea prin procesul iniţierii, profesorul fiind – de aceea – considerat iniţiatorul, cel care va conduce „ritualul” iniţiatic.
Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi, se creează condiţii pentru ca întreaga clasă să devină receptivă, permisivă, deschisă cooperării. Clasa de elevi, colectivitatea şcolară, în general, este un mediu de comunicare între elevi, între profesor şi elevi, o comunicare deschisă, fără restricţii, fără formalisme. Prin comunicare urmărim astfel să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi şi totodată să provocăm o schimbare de atitudine şi de comportament în rândul elevilor, ceea ce impune anumite particularităţi psihologice şi psihopedagogice din partea ambilor membri ai relaţiei pe care o presupune comunicarea.
Controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor este rezultatul unui amestec subtil de putere personală şi de autoritate, derivată atât din statutul său de profesor, cât şi din sistemul de reguli care operează în şcoală şi în clasă. Un aspect foarte important în personalitatea profesorului îl constituie dimensiunea ştiinţifică şi culturală, psihologică şi pedagogică a acestuia. El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate şi să dispună în acelaşi timp, de o bogată cultură generală, pentru că elevii îl judecă şi sub acest aspect. Un profesor cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural contribuie efectiv la dezvoltarea culturii generale şi de specialitate a elevilor şi totodată îşi dezvoltă şi îşi afirmă prestigiul personal.
Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, moral. Mai întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil moral sănătos, să manifeste o conştiinţă şi o conduită morală civilizată. Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în familie, în şcoală, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi.  (fragment)