Proiectul Comenius Regio ,,Educația non-formală și informală prin TIC”


Autor: prof. Ioana Ungureanu
manager proiect, consilier local, director adjunct – Liceul ,,Ioan Petruș”-Otopeni

Despre proiect şi parteneri
Proiectul face parte din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme) şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin ANPCDDEFP Bucureşti, perioada derulării fiind 2012-2014. Deviza lui este ,,We study for life” (,,Învăţăm pentru viaţă”). Tema proiectului Comenius Regio este: ,,Educaţia nonformală şi informală prin TIC”, Nr. de referinţă: COM-12-PR-01-IF-RO.
Beneficiarul proiectului este Consiliul local al oraşului Otopeni, partenerii naţionali: Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş”- Otopeni şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă ,,Agenda 21”, Bucureşti, iar partenerii străini: Colegiul ,,Saint Thomas More”cu şcolile subordinate şi Şcoala de Limbi Străine ,,Easy”-Valletta, Malta.
Obiectivele proiectului au deopotrivă caracter educaţional şi cultural: promovarea educaţiei non-formale şi informale asociate cu tehnologia informaţională, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cadrelor didactice de predare prin metode non-formale, informale şi TIC, realizarea împreună cu elevii a unor materiale multimedia în scopul de a promova educaţia non-formală şi informală (6 DVD-uri şi portofolii educaţionale cu lecţii desfăşurate de profesori), promovarea schimburilor interculturale prin vizite de studiu între ţările partenere, promovarea parteneriatelor şi îmbunătăţirea cooperării între actorii educaţiei.
Activităţile au fost variate şi corespunzătoare obiectivelor urmărite: conferinţe de presă cu prilejul lansării şi închiderii proiectului,cursul de formare: ,,Metode de educaţie nonformală şi informală” pentru un grupul ţintă de 30 de profesori ai liceului, crearea unui website bilingv (în română şi engleză), atelierul de lucru ,,Învăţăm şi altfel”, seminarul ,,Diseminarea activităţilor aplicative”, cursul ,,Formarea competenţelor TIC” (iniţiere şi utilizare avansată), vizite de lucru la ,,Agenda 21”, Bucureşti, atelierul de lucru ,,Elaborare suport educaţional – portofolii şi DVD-uri”, două vizite de studiu în Malta, două vizite de studiu în România ale partenerilor maltezi, întâlniri oficiale cu administraţia locală a oraşului Otopeni, activităţi demonstrative la Liceul din Otopeni şi şcolile din Malta.
Diseminarea şi promovarea proiectului au fost activităţi permanente, realizate prin site-ul bilingv: http://www.otopenicomeniusregio.ro, site-ul oficial al Primăriei oraşului Otopeni: ww.otopeniro.ro, site-ul Liceului ,,Ioan Petruş’’– Otopeni: http://www.liceulotopeni.ro site-ul APDD – ,,Agenda 21”, Bucureşti: http://www.agenda21.org.ro, săptămânalul regional Jurnalul de Ilfov, InfoOtopeni, publicaţia lunară a Consiliului local al oraşului Otopeni, Buletinul metodic multidisciplinar anual al cadelor didactice şi revista şcolară semestrială Otopeanu a Liceului ,,Ioan Petruş’’, întrunirile Consiliului local şi ale Comisiei de educaţie, învăţământ şi cultură, cercurile metodice ale cadrelor didactice, ale părinţilor şi elevilor de la Liceului ,,Ioan Petruş’’ şi instituţiile partenere, precum şi prin materialele publicitare ale proiectului. (fragment)