Proiect educațional pentru combaterea violenței în mediul școlar – „Luna păcii și a prieteniei”


Autor: prof. consilier școlar Pop Elena
Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
Școala Gimnazială nr. 88, București

Fenomenul violenței sub diferitele sale forme – fizică, verbală, emoțională, imagistică – este un fenomen de actualitate care nu poate fi ignorat, mai ales atunci când apare în mediul școlar. Asemeni mediului familial, mediul școlar trebuie să ofere siguranță, modele de relaționare pozitivă, un climat calm, armonios, guvernat de norme de conduită care să exprime toleranță, respect pentru sine și pentru celălalt, acceptarea diferențelor. Se întâmplă însă, prea des uneori, ca din motive multiple, atât elevii, cât și cadrele didactice sau părinții să recurgă la comportamente violente pentru a soluționa situațiile dificile apărute în spațiul școlar. Astfel, școala, considerată în prezent „un forum al socializării, un spațiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută și ca spațiu de manifestare a violenței”. (Violența în școală – Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, Editura Alpha MDN, București, 2006)
În acest context, s-a impus implementarea unui program având ca scop combaterea violenței prin formarea unei atitudini opuse acesteia, o atitudine de toleranță, orientată spre rezolvarea conflictelor inerente relațiilor interpersonale prin comunicare nonviolentă și asertivitate. Programul s-a intitulat sugestiv pentru scopul propus: „ Luna păcii și a prieteniei” și l-am organizat, în calitate de consilier școlar, în colaborare cu Consiliul Elevilor, pe parcursul lunii aprilie 2010. Proiectul a vizat implicarea tuturor elevilor Școlii Gimnaziale nr. 88 din București, precum și a cadrelor didactice din ciclul primar.
Obiectivele propuse au fost următoarele:
– Sensibilizarea tuturor actorilor școlii față de fenomenul violenței școlare
– Cunoașterea dimensiunii, formelor de manifestare și cauzelor fenomenului de violență școlară
– Conștientizarea consecințelor comportamentului violent
– Educația emoțională – controlul furiei
– Dezvoltarea abilităților sociale
– Reducerea frecvenței comportamentelor agresive
– Creșterea frecvenței de apariție a comportamentelor asertive, de cooperare
– Crearea unui liant între ciclul primar și ciclul gimnazial (fragment)