Familia și școala- parteneri în educația copilului


Autor: înv. Leu Maria
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între toți factorii educaționali, dar mai ales între școală și familie, este foarte importantă. Școala și familia sunt cei doi piloni de rezistență, iar între aceștia și mediul extrașcolar sau extrafamiliar se află copilul-care devine atât obiect, dar și subiect al educației.
În familie, copilul găsește modele de comportament pe care le imită, astfel se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală. Școala este organizația socială special creată pentru educarea tinerei generații. În mediul școlar, educația și instrucția se împletesc armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde și finalități propuse.
Numai printr-o strânsă colaborare, fluentă și susținută între școală și familie, cele două medii pot face eficient procesul de educare a ființei umane în devenire. Este esențial ca acești doi piloni să aibă un țel comun pentru acțuinile lor- să urmărească un singur obiectiv: formarea unui tip de personalitate potrivit pentru lumea modernă în care trăim.
Pentru ca elevii să se bucure de performanțe superioare pe toate planurile este nevoie de o punte de comunicare, o conexiune reală între familie și școală. Încă din primele zile, școala trebuie să găsească modalitățile cele mai potrivite pentru atragerea părinților de partea ei, pentru a-i face să conștientizeze rolul deosebit pe care îl au în educarea copilului și că doar colaborând și comunicând vor duce la îndeplinire obiectivele comune propuse.
Motivul principal pentru crearea unor parteneriate este dorința de a ajuta copilul să aibă succes la școală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinții, elevii și școala se consideră parteneri în educație, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcționeze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor publice. (fragment)