Denumirea surselor chimice de energie electrică


Autor: prof. Dorin Sabou
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Baia Mare

Atunci când ne referim la sursele chimice de energie electrică utilizăm unii termeni, nu în cel mai riguros mod posibil, din dorinţa de a respecta felul în care au fost aceştia folosiţi de-a lungul timpului. Pentru eliminarea confuziilor şi pentru o corectă referire la aceste surse, aceşti termeni vor fi explicaţi în cele ce urmează.
În acest sens, DEX 1998 defineşte pila ca fiind un dispozitiv (alcătuit din doi electrozi introduși într-un electrolit) care transformă energia dezvoltată de un agent chimic, termic sau luminos în energie electrică iar pila electrochimică = pilă de curent continuu. În DE 1993-2009 se arată că celula electrochimică este un sistem electrochimic care constă din doi electrozi sau poli legați prin intermediul unui conductor ionic (soluție de electrolit, topitură salină sau solid de obicei oxidic). În DEX ’98 se arată că elementul este: o pilă electrică; fiecare celulă a unei pile electrice.
Conform aceluiaşi dicţionar DEX ’98, bateria este : grup de aparate, de dispozitive sau de piese identice asociate în vederea executării unei operații; Baterie electrică = reunire a mai multor butelii de Leyda sau a mai multor elemente voltaice spre a produce electricitate. În DN 1986 bateria electrică este o reunire de mai multe pile sau de acumulatoare electrice.
Acumulatorul este conform DEX ’09: 1. Aparat sau rezervor care înmagazinează energie electrică. 2. Dispozitiv care înmagazinează energie electrică sub formă chimică în vederea restituirii acesteia.
Conform definiţiilor de mai sus, se pot trage câteva concluzii clare, dar rămânem şi cu neclarităţi. Astfel, este clar că elementul (electrochimic) sau celula (electrochimică) este un dispozitiv electrochimic elementar, format dintr-o singură pereche de electrozi, cu electrolitul aferent şi cu celelalte componente care îl fac funcţional şi care oferă o tensiune (elementară, dată de metalele utilizate) şi un curent continuu, ca urmare a reacţiilor chimice care au loc între electrozi şi electrolit.  Nu rezultă la fel de clar dacă “pila” este tot o construcţie elementară, asemenea unui element sau unei celule, sau, având în vedere că în DEX ’98 se spune despre element că este: “o pilă electrică; fiecare celulă a unei pile electrice” se poate trage concluzia că pila electrică poate fi folosită şi în sensul de ansamblu de elemente sau celule electrice elementare, adică ceea ce în DN 1986 este considerată ca fiind o baterie. De altfel, sursa construită de Volta din mai multe elemente sau celule elementare înseriate, pe care azi am numi-o baterie, este cunoscută ca “pilă voltaică”. (fragment)