Studiu de specialitate – Jocurile de mișcare în grădiniță


Autor: ed. Chiojdoiu Mariana
G.P.N. Nr. 1 Cislău, jud. Buzău

Jocurile de mişcare au o importanţă deosebită în dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor. Ele contribuie a formarea deprinderilor motrice, la călirea organismului şi implicit la realizarea educaţiei intelectuale, morale, estetice.
Jocurile de mişcare contribuie la dezvoltarea curajului, a stăpânirii de sine, a perseverenţei, a atenţiei. Jocurile de mişcare trebuie să fie accesibile grupei de vârstă căreia i se adresează. La grupa mică, jocurile de mişcare au reguli simple, educatoarei îi revine sarcina de a organiza ea însăşi jocurile copiilor, participând direct la ele şi urmărind efectuarea cât mai corecte a mişcărilor pe care acestea le cuprind precum şi respecatrea regulilor impuse. Jocurile de mişcare pot fi organizate cu întreaga grupă de copii sau în grupuri mai restrânse. Jocurile alese pentru o anumită zi nu trebui să se repete în mod mecani in urmatoarele zile, întrucât jocul devine plictisitor pentru copil şi în loc să obţină rezultate din ce în ce mai bune se ajunge la rezultate contrarii.
Este necesar în acelaşi timp să se evite repetarea de prea multe ori a jocului iniţiat. El poate fi reluat de două trei ori, uneori chiar de mai multe ori ăn funcşie de capacitatea de rezistenţă a copiilor şi interesul şi placerea cu care participă la joc. Cele mai multe dintre jocurule de mişcare care se folosesc în activităţile obligatorii constituie o reluarea a jocurilor învăţate în timpul activităţilor de educaţie fizică. Pe lângă acestea, pot fi introduse eşalonat şi alte jocuri noi.
La grupa de trei- patru ani, în prima parte a anuluieducatoarea trebuie să manifeste deosebită grijă pentru organizarea, conducerea şi jocurile de mişcare potrivite programului zilnic. Ea va tinde treptat sa deprindă copiii să organizeze şi să desfăşoare jocuri fără participarea ei directă, sugerându-le însă tema şi urmărind in de aproape felul cum se execută rolurile şi respectă regulile jocului respectiv.
Preşcolarii mari îndrăgesc în mare măsură jocurile de mişcare pe care adesea le organizează din proprie iniţiativă. Sprea a evita uniformizarea şi unilateralitatea mişcărilor angajate în jocurile respective, este bine cas educatoarea să intervină cu propuneri de jocuri noi care să includă o mai mare diversitate de mişcări şi roluri, să asigure programului copiiilor varietatea necesară. (fragment)

Publicitate