Studiu de caz – Proiectul eTwinning


Autor: prof. Rudișteanu Ana-Maria
Colegiul Tehnic „Tomis”, Constanța

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel (limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să îl pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.
Societatea se dezvoltă permanent, tehnologia este în progres continuu, astfel că un cadru didactic modern, inovativ trebuie să se adapteze acestor modificări. Materialul încearcă că prezinte beneficiile integrării TIC în educaţie, prin prezentarea unui model de proiect european care se bucură de un real succes în România: proiectul eTwinning.
Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi analizată din perspective multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit avantajele, implicaţiile şi resursele necesare la diverse niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte dotarea şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri educaţionale, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice.
Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Un exemplu în acest sens îl reprezintă platforma eTwinning – parte componentă aProgramului de învăţare pe parcursul întregii vieţi al Comisiei Europene.
Ce este eTwinning?
Etwinning este un program, o platformă elearning, se adresează cu precădere tuturor instituţiilor de învăţământ doar la un nivel preuniversitar, incluzând subiecţii activi ai educaţiei: elevi, cadre didactice, bibliotecarii şcolari, consilieri, directori de unităţi şcolare şi inspectori şcolari.
Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea dintre şcolile din Uniunea Europeană, implicînd cadrele didactice şi elevi în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări.
Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice, cât şi al elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural. (fragment)