Rolul și necesitatea abilitățiilor matematice în educația elevilor


Autor: prof. Popovici-Diaconu Răzvan
Grupul Școlar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iași

Dezvoltarea şi formarea conceptelor matematice (număr, mulţime, funcţie etc.) este în strânsă conexiune cu dezvoltarea operaţiilor specifice gândirii: conceptele matematice sunt considerate în acest sens o categorie particulară a mulţimii conceptelor, operaţii mintale concentrate, iar eficienţa acestora este dată de gradul lor de funcţionalitate. Din perspectiva analizelor conceptual-abstracte, noţiunile matematice exprimă esenţialul şi generalul obiectelor şi fenomenelor din realitate şi sistematizează informaţiile necesare, distanţându-se de aspectele secundare, neesenţiale.
În cadrul procesului de învăţare are loc rafinarea şi ansamblarea conceptelor matematice prin formarea şi dezvoltarea operaţiilor instrumentale, de asemenea prin intervenţia activă a operaţiilor gândirii de ansamblu şi secvenţial, ajunse acum la o funcţionalitate totală şi prin experimentare mintală. Înţelegem prin experimentare mintală capacitatea unei persoane de a aplica conceptele dobândite în procesul învăţării.
Care este ponderea gândirii matematice la nivelul inteligenţei? Aceasta acţionează după modul în care o mobilizează şi orientează factorii emotivi-activi ai personalităţii. Formarea aptitudinilor matematice are ca fundament starea emoţională şi înclinaţiile motivaţionale ale elevului. Inteligenţa nu garantează succesul şi nici predicţia rezultatelor şcolare ale unui elev întrucât există o interdependenţă între factorii de natură intelectuală şi factorii de personalitate (de ordin afectiv, motivaţional, atitudinal etc).
Există o serie de cercetări în domeniu care arată că rezultatele slabe obţinute la matematică, de un elev dotat intelectual, se datorează de obicei dificultăţilor de ordin caracterial, lipsei de motivaţie, relaţiei conflictuale elev-profesor, condiţiilor defavorabile din mediul familial, interesului scăzut manifestat de elev pentru succesul şcolar, sentimentului scăzut al stimei de sine, atitudinii de dezaprobare sau respingere din partea colegilor de clasă, atitudinii neîncurajatoare a părinţilor etc.
Rezultatele bune pe care le obţine un elev la matematică nu exprimă aptitudinile sale „pure” pentru acest domeniu ci capacitatea de mobilizare eficentă a acestor aptitudini. (fragment)