Profesorul – factor principal în educarea tinerei generații


Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila

Societatea contemporană extrem de dinamică şi de mobilă impune în plan educaţional restructurări fundamentale de paradigmă. Crearea cetăţeanului european impune formarea unei personalităţi autonome şi creative, capabilă de o inserţie socială rapidă și eficientă. Omul contemporan trebuie învăţat, în primul rând, să înveţe, să gândească liber şi deschis, să fie creativ şi inventiv şi să-şi pună în valoare potenţialul.
Asemenea cerinţe sociale impun restructurări severe şi la nivelul relaţiei dintre cadrul didactic şi persoana educată. Relaţia educaţională reprezintă ansamblul de interacţiuni didactice şi nondidactice stabilite între cadrul didactic şi elevii săi în vederea realizării obiectivelor educaţionale propuse.
Pedagogia contemporană trebuie să plaseze în centrul spaţiului de instruire clasa de elevi ca microgrup social şi relaţia acestui grup cu educatorul. Cadrul didactic trebuie văzut ca un membru activ al grupului clasă, un membru marcant, care canalizează finalist acţiunile grupului şi facilitează interacţiunile pozitive între membrii acestuia.
Plasarea centrală în spaţiul educativ a celor doi actori permite recunoaşterea reciprocă a celuilalt ca partener activ şi creator, în procesul instructiv-educativ, chiar dacă cu un alt statut şi un alt rol.
Cadrul didactic trebuie să formuleze obiective operaţionale prin raportare strictă la educabilii concreţi cu care lucrează, să gândească educabilul ca parte activă a tacticilor didactice propuse, să dea educabilului libertate de mişcare și inovaţie în demersul didactic, să gândească procesul didactic lăsând spaţiu restructurării din mers a tacticilor didactice stabilite. El trebuie să fie în permanenţă activ (coordonator, conducător, facilitator) în desfăşurarea procesului didactic, să încurajeze libera exprimare a opiniilor, să construiască situaţii problemă.
Societatea contemporană cere cetăţeanului său creativitate, cooperare, colaborare şi iniţiativă personală şi de aceea şcoala, pentru a fi eficace, trebuie să-i răspundă prin promovarea unor valori similare şi prin facilitarea unei relaţii cadru didactic-educabil de parteneriat educaţional, bazat pe cooperare, respect reciproc şi atitudine activ-creativă bilaterală. (fragment)