Mijloacele multimedia și disciplinele opționale


Autor: prof. Vasile Mihaela
Școala Gimnazială „G. E. Palade” , Buzău

Educaţia înseamnă mai mult decât şcoală, un efort cu mult mai larg care implică motivaţie, emoţii, practici şi valori morale ori sociale. Dacă aceste faţete ale personalităţii nu sunt incluse în practica zilnică, educaţia riscă să devină ineficientă.
O educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes dacă nu avem căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Şi, numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri noi şi variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea disciplinată”)
Valoarea acestor cuvinte este cu atât mai mare cu cât, astfel de oameni au misiunea nobilă de a educa pe alţii. H. Overstreet, la întrebarea „Care este calitatea cea mai importantă a unui om care instruieşte pe altul?”, spunea:
„Trebuie să fie el însuşi o persoană care învaţă. Dacă şi-a pierdut capacitatea sa de a învăţa, nu mai are ce căuta în tovărăşia celor care şi-au păstrat-o pe-a lor.”
Astfel, în cadrul disciplinelor opţionale nu există un curriculum impus, ci doar imaginaţia şi intenţiile didactice ale celui care proiectează cursul. Activităţile ce se pot realiza în cadrul acestor domenii oferă disponibilităţi deosebite de dezvoltare a creativităţii: dramatizarea unor fragmente literare prin stimularea capacităţii de a improviza şi chiar de a anticipa conduita unor personaje în condiţiile schimbării firului narativ, argumentarea conduitei pozitive sau negative a unui personaj, realizarea unor pagini de revistă literară pe diverse teme, realizarea unor proiecte în care elevii să utilizeze materiale din natură pentru confecţionarea unor obiecte, în care să găsească soluţii ecologice de rezolvare a unor probleme reale sau ipotetice pe care le pot avea comunităţile umane sau anumite specii de animale, prin care să susţină cu argumente cu caracter ştiinţific anumite ipoteze legate de producerea unor fenomene, redactarea unei pagini de revistă pe teme ecologice cu desene şi texte literare sau cu caracter ştiinţific, expoziţii cu obiecte vechi sau cu imagini care să certifice apartenenţa la comunitatea locală sau naţională, trasee imaginare pe hartă, în timp şi spaţiu etc. (fragment)