Jocul didactic – mijloc de învățare


Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

De la cea mai fragedă vârstă, jocul face parte din preocupările zilnice ale copilului. Cu cât se joacă mai mult, cu atât i se dezvoltă mai mult funcții latente. Prin joc copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, gândirea. Jocul este activitatea primordială a copilului de vârstă preșcolară. O dată cu intrarea la școală, activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte a activității se redirijează prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este păcatul de moarte al predării”. Folosirea jocului o poate feri de acest păcat.
Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate, asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și consolidarea acestora, în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea plictiselii și oboselii. Cadrul didactic poate alege jocul potrivit și crea el însuși jocul care să permită acumularea cunoștințelor într-o atmosferă de destindere, de relaxare.
Prin folosirea jocului se crează și un climat favorabil, propice, pentru elevi, în rezolvarea sarcinilor jocului, se crează o înțelegere în respectarea regulilor impuse. Fiecare joc are regulile sale, care trebuie respectate pentru ca jocul propus să-și atingă scopul.
Condiții esențiale pentru reușita unui joc pot fi: buna lui pregătire, organizare metodică, respectarea unor cerințe metodice specifice jocului, stimularea elevilor pentru a-și pune în valoare afectivitatea pe parcursul desfășurării jocului.
În anumite situații, se poate spune că elevii învață jucându-se, iar jucându-se între ei își dau seama de relațiile ce se stabilesc între ei în timpul desfășurării activității. Cu cât jocul este mai bine structurat și mai complex, elevul acordă un interes, o implicare mai mare desfășurarea lui, deoarece copilul nu face decât ceea ce îi place să facă. (fragment)