Istorii inedite


Autor: prof. Kremer Simona
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

Încă de începuturile lumii, omul, „cel mai nobil dintre toate animalele”, potrivit afirmației lui Aristotel, singurul înzestrat cu rațiune dintre toate viețuitoarele, și-a folosit inteligența și îndemânarea spre a făuri, curajul sau curiozitatea spre a civiliza ținuturi sălbatice.
Toate aceste cuceriri și înfăptuiri ale omului au rămas posterității, fie prin opere literare, fie prin opere plastice și arhitectonice, tratate științifice sau lucrări de istorie.
Însă o modalitate interesantă de păstrare în memoria generațiilor a înfăptuirilor omuluieste conservarea prin expresii, unități frazeologice care surprind într-o exprimare destul de lapidară un fapt, sau un eveniment important din istoria civilizațiilor.
De multe ori folosirea acestor expresii în limbajul curent devine o stereotipie, vorbitorii nemaicunoscând geneza acestora, folosindu-le ca pe simple echivalente ale altor cuvinte, putând apărea, din acest motiv, erori de exprimare. Ca atare, o cunoaștere temeinică a lor, a evenimentului pe care-l surprind este binevenită.
Apărute în diferite epoci istorice sau culturale, sau pe variate meridiane, expresiile s-au răspândit pretutindeni, devenind, în cea mai mare parte, lexic comun universal, un filon ce cultură arhetipală pe care orice vorbitor îl poate folosi fără a face paradă de erudiție. Moștenitori, ca popor român, ai limbii latine și ai culturii și civilizației greco-latine, avem privilegiul de a găsi în spiritualitatea acestor vechi popoare un tezaur de expresii care sintetizează gânduri, simțăminte și atitudini complexe.Vom expune în cele ce urmează, fără pretenții de exhaustivitate, istoria apariției câtorva dintre ele.
Ab ovo
Expresia latinească se traduce în limba română „ de la ou”, având sensul „de la început”, „din momentul inițial”. Este întâlnită în Arta poetică scrisă de poetul latin Horațiu. El îl elogiază pe Homer, autorul epopeei Iliada pentru că a început povestea războiului troian de la mânia lui Ahile și nu abovo, adică de la nașterea frumoasei Elena din oul Ledei.

Ad calendas Graecas
Traducerea literală a expresiei latinești este „la calendele grecești”, sinonimă cu niciodată. Cercetând calendarul roman se observă că prima zi a lunii se numea calende, fiind și ziua fixată pentru plata datoriilor. Însă rău-platnicii spuneau în batjocură că vor plăti datoria „la calendele grecești”, grecii neavând de fapt calende. (fragment)