Cauzele succesului scăzut al elevilor


Autor: prof. Ioniță Ioana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Insuccesul şcolar constă în neândeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. Se manifesta prin încetinirea ritmului, acumularea golurilor mari în cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură, repetenţia sau abandonul.
Rezultatele şcolare scăzute ale unor elevi sunt consecinţa unor cauze diverse, pe care consider că le putem grupa astfel: greutăţi materiale şi lipsa unor cadre didactice motivate; greutăţi sociale de dezvoltare şi personale ale elevilor; lipsurile şi chiar, în unele cazuri, cauze de ordin pedagogic.
În multe şcoli, nu există spaţiu şcolar dotat corespunzător, unele şcoli nu dispun de spaţii specializate, cabinete, laboratoare, săli de sport etc.
Insuficienţa cadrelor didactice calificate din unele zone în general din mediu rural greu accesibil este o altă cauză ce determina scăderea succesului la învăţătură. Există profesori calificaţi la o disciplină, şi care predau mai multe discipline din planul de învăţământ, fie din lipsa cadrelor calificate, fie datorită micşorării numărului de clase şi dispariţiei de catedre/ore normate, aceştia fiind nevoiţi a preda şi alte discipline pentru completarea normei didactice
O altă cauză ţine de dificultăţile sociale, de creştere şi personale ale elevilor.În multe şcoli există tot mai mulţi copii care provin din familii dezorganizate, din familii în care ambii părinţi lucrează mai mult de 8 ore pe zi, sau sunt plecaţi în străinătate , aceştia fiind deseori aproape abandonaţi, de părinţii naturali, fiind plasaţi spre creştere şi educare unor rude deseori bunici cu vârste înaintate. (fragment)