Abordarea textelor literare la ciclul primar


Autor: prof. înv. primar Alina Deac
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, jud. Cluj

Modalitățile prin care elevii de ciclul primar sunt conduși spre înțelegerea mesajului unui text literar depinde atât de genul și specia literară în care se încadrează, cât și de conținutul tematic al acestuia. De aceea, în abordarea unui text este necesară cunoașterea raportului dintre autor și realitatea pe care o exprimă, a modalităților specifice de a a înfățișa această realitate.
La clasa a patra, textul literar este explicat prin aceea că “prezintă realitatea prin mijloace artistice (cuvinte și expresii frumoase), înfățișează realitatea conform modului de a o vedea al autorului” (Elena Nica, Limba română, clasa a IV-a, 2006), prezentându-se pe scurt și specificul textelor narative.
De altfel, pentru ca un text să fie considerat literar, în opinia autoarei Gabriela Bărbulescu (2009) trebuie: să transmită o impresie individuală, subiectivă asupra realității, să reflecte idei general umane, să emoționeze receptorul și să aibă o construcție specifică (limbaj conotativ, bogăție lexicală, polisemantism, unicitate, expresivitate). Deci, este creaţia imaginaţiei autorului având drept scop sensibilizarea cititorului prin îmbinarea elementelor reale cu elementele ficţionale, dar și prin intermediul temelor şi motivelor literare ce tratează valori general-umane: dreptatea, cinstea.
Textele literare destinate copiilor presupun o competență de lectură specifică, prin care cititorul mic să pornească de la suprafața textului și să ajungă la profunzimea specificațiilor: “competența de lectură constă din a construi sensurile textelor începând cu indicii exterioare până la interiorizarea și demultiplicarea imediată sau îndepărtată, a imaginilor de lectură.” (Costea, 2006)
După modelul adaptat de J. Giasson (1990), textele se clasifică după criteriul intenției de comunicare și al structurii lor:
 în funcție de structură – texte ce prezintă o structură temporală
– texte centrate asupra unei teme.
 în funcție de intenția autorului:

-texte ce acționează asupra emoțiilor receptorului – textele narative (basm, legendă, roman) și lirice (text poetic sau expresiv);
-texte ce acționează asupra comportamentului receptorului – texte procedurale/ directive (prospecte, rețete de bucătărie) și incitative (o reclamă scrisă);
-texte ce acționează asupra cunoștințelor receptorului – texte informative cu secvență temporală (ex. un text despre formarea norilor) și cu o temă (ex. un text despre planete, plante, animale). (fragment)