Povestea continuă și în acest an: Festivalului Drumeții Montane

Festivalul Drumeții Montane se va desfășura în perioada 01-03 august 2014 la Complexul Turistic „Cheile Buții”, din Masivul Retezat.

Asociația Drumeții Montane & Jnepenii, organizatorii evenimentului au ales pentru cea de-a treia ediție a concursului un traseu ce străbate ținutul legendelor, unde zmeii înaripați răpeau domnițe suave, iar flăcăii viteji îi învingeau în luptă dreaptă, un tărâm în care haiducii se întâlneau pe marginea lacului Bucura și ascundeau comorile în apele acestuia, un loc ce a fost cândva insula dinozaurilor pitici.

Fiecare ediție a Festivalului Drumeții Montane a fost pentru organizatori o provocare, o încercare răsplătită de numărul tot mai mare al concurenților sosiți din toată ţara, ce au plecat cu zâmbetul pe buze și cu dorința de a reveni.

În acest an vom scrie împreună o filă în legendele Retezatului, fiecare dintre noi fiind protagoniștii acesteia: organizatorii s-au erijat în Flăcăii Viteji, categoriile Open și Family au primit roluri de Haiduci, Domnițele Suave vor fi fetele înscrise în categoria dedicată, cei mai sportivi dintre noi,  Elite și Veteranii vor interpreta rolurile Zmeilor  Înaripați, iar categoriile Copii și Juniori vor deveni  Dinozaurii Pitici. Continuarea

Creațiile elevilor

Danila Andra
OF Step by Step
Șc. Gimnazială G.E.Palade, Buzău

 

___

 

REBUS

1.Floare de primăvară, parfumată, ce începe cu sunetul “F”
2.Floare de primăvară, roşie, galbenă sau albă, care începe cu sunetul “L”
3.Vestitorul primăverii
4.Floare cu ţepi şi parfum tare
5.Floarea “ochiului”

(Caloian Bianca, Marinescu Maria, Tomiuc Răzvan – Step by Step
Șc. Gimnazială G.E.Palade, Buzău)

GHICITORI / POEZII

1) Hai! Ghiceşte! Care floare
Are ţepi şi parfum tare? Continuarea

Cauzele succesului scăzut al elevilor

Autor: prof. Ioniță Ioana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Insuccesul şcolar constă în neândeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. Se manifesta prin încetinirea ritmului, acumularea golurilor mari în cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură, repetenţia sau abandonul.
Rezultatele şcolare scăzute ale unor elevi sunt consecinţa unor cauze diverse, pe care consider că le putem grupa astfel: greutăţi materiale şi lipsa unor cadre didactice motivate; greutăţi sociale de dezvoltare şi personale ale elevilor; lipsurile şi chiar, în unele cazuri, cauze de ordin pedagogic. Continuarea

Abordarea textelor literare la ciclul primar

Autor: prof. înv. primar Alina Deac
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, jud. Cluj

Modalitățile prin care elevii de ciclul primar sunt conduși spre înțelegerea mesajului unui text literar depinde atât de genul și specia literară în care se încadrează, cât și de conținutul tematic al acestuia. De aceea, în abordarea unui text este necesară cunoașterea raportului dintre autor și realitatea pe care o exprimă, a modalităților specifice de a a înfățișa această realitate.
La clasa a patra, textul literar este explicat prin aceea că “prezintă realitatea prin mijloace artistice (cuvinte și expresii frumoase), înfățișează realitatea conform modului de a o vedea al autorului” (Elena Nica, Limba română, clasa a IV-a, 2006), prezentându-se pe scurt și specificul textelor narative. Continuarea

Istorii inedite

Autor: prof. Kremer Simona
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

Încă de începuturile lumii, omul, „cel mai nobil dintre toate animalele”, potrivit afirmației lui Aristotel, singurul înzestrat cu rațiune dintre toate viețuitoarele, și-a folosit inteligența și îndemânarea spre a făuri, curajul sau curiozitatea spre a civiliza ținuturi sălbatice.
Toate aceste cuceriri și înfăptuiri ale omului au rămas posterității, fie prin opere literare, fie prin opere plastice și arhitectonice, tratate științifice sau lucrări de istorie.
Însă o modalitate interesantă de păstrare în memoria generațiilor a înfăptuirilor omuluieste conservarea prin expresii, unități frazeologice care surprind într-o exprimare destul de lapidară un fapt, sau un eveniment important din istoria civilizațiilor.
De multe ori folosirea acestor expresii în limbajul curent devine o stereotipie, vorbitorii nemaicunoscând geneza acestora, folosindu-le ca pe simple echivalente ale altor cuvinte, putând apărea, din acest motiv, erori de exprimare. Ca atare, o cunoaștere temeinică a lor, a evenimentului pe care-l surprind este binevenită. Continuarea

Studiu de specialitate – Vocabulary and practice

Autor: prof. Diaconu Mihaela-Claudia
Școala Gimnazială, Comuna Sagna, jud. Neamț

Acquisition of vocabulary has become as important as the acquisition of grammar, because it means more than decoding a simple meaning as words might have several meanings, and they imply the whole environment and communication purposes, and the place where that word is used, it means also teaching its pronunciation and form or spelling. To know a word means „knowing the meaning, the word use, the word intonation and information, the word grammar” (Harmer 2001), thus the study of vocabulary ought not to be separated from the study of phonetics and grammar.
The methodologies introduce students to a wide range of vocabulary through dialogues, reading texts, exercises and listening. In a regular class, procedures for the presentation of vocabulary usually occur due to a text or a dialogue. Although textbooks today are richly illustrated to help vocabulary learning, other techniques for presenting new vocabulary are also useful: Continuarea

Processing and adapting modern resources

Autor: prof. Diaconu Mihaela-Claudia
Școala Gimnazială, Comuna Sagna, jud. Neamț

Lately, we came across so many excellent resources, forums and blogs, all essential as means of communication, resources that are enhancing my knowledge through a continuous use of ICT, both in the classroom and beyond it.
When talking about creation of certain resources I have to mention that we have access to a variety of tools that have to be used unless they have a purpose. For example, I use colour as codes but I don’t use a variety of colours, fonts or pictures, unless they have a purpose, so that I won’t distract the reader, so I use simple colour-codes that help students discover their meanings. It is simple and very effective and we can expand this metalanguage up to a more advanced level. Continuarea

Technology meets constructivism

Autor: prof. Diaconu Mihaela-Claudia
Școala Gimnazială, Comuna Sagna, jud. Neamț

Constructivist learning and instructional technology

In this continuous changing era, Constructivist Learning has appeared as an emerging approach to Knowledge, in contrast to the traditional approaches, which is anchored in a new learning methodology , guiding students and building a new learning environment outcome. This process of learning gives students the opportunity to construct their own knowledge, being themselves physically engaged in problem solving, providing students, excellent frameworks where they can use their own existing experience to represent new experiences and contexts for real world communication which allows them create knowledge and learning in a social constructionist way, through interaction, exchange and exploration of the unknown.
This approach has been seen a breath of fresh air in a rigid environment dependent of textbook based learning. For students, the development of technology represents a new learning experience and the possibility to be engaged in a more practical approach of learning English and also a wide range of skills that they are going to master for life, students taking charge of their own process of learning. Continuarea

Studiu de specialitate – Dezvoltarea creativității prin lecțiile de limba și literatura română

Autor: prof. înv. primar Tilă Maria
Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tecuci, jud. Galați

Societatea de astăzi solicită formarea unei personalităţi creatoare, capabilă de a desfășura o activitate inteligentă,subtilă, de a se integra cu ușurinţă in ansamblul activităţilor și formelor de viaţă actuale, impetuozitatea noului constituind forţa ce impune permanenet distincţia dintre ieri și azi, dintre azi și mâine. Creativitatea, fiind dimensiunea principală a personalitătii omului contemporan, constituie o problemă centrală a școlii de azi. În procesul de învăţământ există numeroase posibilităţi ce pot fi valorificate in scopul dezvoltării creativităţii școlarului mic, cu condiţia ca invăţătorul să conceapă un sistem de acţiuni instructiv-educative,menite să urmărească in mod sistematic și prioritar acest obiectiv. Continuarea

Educarea emoțională a copiilor de vârstă școlară mică

Autor: prof. Cîrstoi Livia
Școala Gimnazială „G. E. Palade” , Buzău

Dezvoltarea socială si emoţională a copilului şcolar presupune învaţarea rolurilor sociale si a modalitaţii de interacţionare. La vârsta şcolară copilul reuşeşte să-şi exprime emoţiile si trăirile, are o gândire mai sofisticată şi începe să se compare cu alţi copii de aceeaşi vârstă. O relaţie pozitivă cu parinţii îl încurajează pe copil să se simtă în siguranţă pentru a se aventura în afara teritoriilor familiare – şcolarii mici sunt încrezatori, siguri de capacităţile lor.
În procesul învăţării şcolare trebuie să proiectăm şi să aplicăm acele strategii care să pună în mişcare simţurile şi mintea, să realizăm o învăţare formativ-creativă care presupune participarea conştientă atât a emiţătorilor cât şi a receptorilor.
Emoţiile traduc un specific al relaţiilor noastre cu un obiect sau o situaţie. Ele pot fi declanşate de o împrejurare reală sau imaginară. Intensitatea lor poate fi foarte variată: vagă, mijlocie şi foarte mare. Cele din urmă, numite şi emoţii şoc, sunt: frica, furia, tristeţea, disperarea ca formă acută a tristeţii şi bucuria. Alte emoţii, cum ar fi dezgustul, ruşinea, nemulţumirea, indignarea, simpatia, antipatia, speranţa, mila, satisfacţia, sfidarea, sunt cele cu care ne întâlnim foarte des în viaţa şcolară. Continuarea

Mijloacele multimedia și disciplinele opționale

Autor: prof. Vasile Mihaela
Școala Gimnazială „G. E. Palade” , Buzău

Educaţia înseamnă mai mult decât şcoală, un efort cu mult mai larg care implică motivaţie, emoţii, practici şi valori morale ori sociale. Dacă aceste faţete ale personalităţii nu sunt incluse în practica zilnică, educaţia riscă să devină ineficientă.
O educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes dacă nu avem căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Şi, numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri noi şi variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea disciplinată”) Continuarea

Rolul și necesitatea abilitățiilor matematice în educația elevilor

Autor: prof. Popovici-Diaconu Răzvan
Grupul Școlar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iași

Dezvoltarea şi formarea conceptelor matematice (număr, mulţime, funcţie etc.) este în strânsă conexiune cu dezvoltarea operaţiilor specifice gândirii: conceptele matematice sunt considerate în acest sens o categorie particulară a mulţimii conceptelor, operaţii mintale concentrate, iar eficienţa acestora este dată de gradul lor de funcţionalitate. Din perspectiva analizelor conceptual-abstracte, noţiunile matematice exprimă esenţialul şi generalul obiectelor şi fenomenelor din realitate şi sistematizează informaţiile necesare, distanţându-se de aspectele secundare, neesenţiale. Continuarea

Studiu de specialitate – Respirația la alge

Autor: prof. Slăvulete Coralia Mariana
Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Olt

Intensitatea respiraţiei
Ca toate organismele vii, algele obţin în procesul dezasimilaţiei prin descompuneri oxidative, însemnate cantităţi de energie. În aceste descompuneri apare catabolismul energetic care face cu necesitate apel la oxidoreducere, contează pe transferul de electroni şi creează, prin fosforilare, legături bogate în energie de tipul ATP; printr-un astfel de complicat organism se degajă energia indispensabilă activităţii celulare. Continuarea

Să învățăm să iubim natura

Autor: prof. Slăvulete Coralia Mariana
Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Olt

„Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali.”- Mariana Fulger.
Cauza degradării mediului rezidă in ignorarea și modificarea nerațională a echilibrului biologic din natură, iar motivul determinant “… a fost și este dorința unui trai mai bun,mai confortabil și mai distractiv în sensul unui progres al civilizației și al menținerii unui standard de viață ridicat pentru o populație care se înmulțește vertiginos” (E. Pop, 1972).
Educația ecologică se fundamentează în familie. În primul rând prin puterea exemplului și apoi prin cea a cuvântului. “Există două cuvinte magice care indică felul în care copilul intră într-o relație cu mediul său înconjurător. Acestea sunt: imitația și modelul. Nu frazele moralizatoare, nici povețele pline de sens (raționale) sunt cele care au efect asupra copilului, ci tot ce săvârșesc sub privirea sa adulții în mediul înconjurător” (R. Seiner,1994). Continuarea

Clonarea

Autor: prof. Slăvulete Coralia Mariana
Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Olt

„Clonarea va asigura supraviețuirea tuturor speciilor pe cale de dispariție.” – C. Maximilian
Clonarea poate fi definită ca o metodă pentru producerea de clone, adică organisme, celule sau molecule identice genetic, provenite dintr-un singur ancestor. Dezvotarea tehnicilor de cultură in vitro a celulelor și a țesuturilor animale și vegetale a creat posibilitatea de înmulțire rapidă a unor genotipuri valoroase. O clonă se formează prin înmulțire somatică, fapt care nu presupune recombinarea genetică. Mielul rezultat era identic cu oaia donor a nucleului, o copie perfectă obținută prin clonare. Succesul clonării unei oi adulte a reprezentat unul dintre cele mai dramatice exemple ale faptului că unele descoperiri științifice pot avea consecințe publice.
Clonarea nu aduce îmbunătățiri genomului uman, este o cale de duplicare a acestuia. Clonarea umană poate avea beneficii în cazul familiilor afectate genetic și care doresc să aibă un copil sau în cazul transplantului de organe compatibile, dar este discutabilă clonarea propriei persoane. Posibilitatea clonării umane a declanșat numeroase controverse în plan bioetic. Continuarea

Studiu de specialitate – Modelarea comportamentului uman prin educație

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Una dintre temele favorite ale psihologilor o reprezintă problematica modelării comportamentului, dar prezintă o deosebită importanţă şi din punct de vedere educaţional, pentru faptul că orice educator îşi permite să modifice reacţiile şi manifestările celui pe care “îl educă”, prin intervenţia sa.
Teoria condiţionării clasice, eleborată de către Pavlov şi teoria condiţionării operante studiată de către Thorndike, Tolman şi Guthre sunt două dintre cele mai cunoscute teorii care stau la originea strategiilor educative utilizate frecvent în practicile educative. Aceştia au evidenţiat că baza psihologică a modelării comportamentului o reprezintă recursul la sistemul de recompense şi pedepse. În urma unor serii de experimente, aceştia au descoperit că, dacă un comportament este recompensat, el tinde să fie reluat, dar dacă un comportament este sancţionat acesta tinde să fie abandonat. Acest fenomen a început să fie cunoscut sub denumirea de “legea efectului”. Continuarea

Metode și tehnici de evaluare

Autor: prof. înv. primar Moldoveanu Iuliana
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic ,,oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit’’.
Tehnica de evaluare reprezintă un element constructive al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare.
Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie important în vederea realizării unui demers evaluative pertinent şi util.
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheer aprecia că ,,O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensional”. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul empatiei în activitatea didactică

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Succesul sau insuccesul școlar se datorează într-o măsură determinantă cadrului didactic. Începând de la „primul contact”cu elevul, contact care este permanent reținut de copil, și până în momentul despărțirii, tactul pedagogic al învățătorului ușurează sau îngreunează procesul educativ. Nu trebuie să se uite că acest contact cu elevul nu are loc numai în clasă, în timpul lecțiilor, ci îl urmărește pe învățătorul său pretutindeni.
Școala îi cere învățătorului câte puțin din însușirile unui actor, ale unui muzicant, îi cere să fie un bun povestitor, să aibă multă răbdare, dar înainte de toate, să iubească elevii ca un părinte adevărat. El trebuie să dea o interpretare corectă faptelor observate, să determine cu precizie ceea ce putea declanșa anumite manifestări, iar atunci când ia măsuri să știe să le aleagă pe cele mai potrivite, pentru a nu provoca decepții și a nu crea noi conflicte. Continuarea

Jocul didactic – mijloc de învățare

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

De la cea mai fragedă vârstă, jocul face parte din preocupările zilnice ale copilului. Cu cât se joacă mai mult, cu atât i se dezvoltă mai mult funcții latente. Prin joc copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, gândirea. Jocul este activitatea primordială a copilului de vârstă preșcolară. O dată cu intrarea la școală, activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte a activității se redirijează prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este păcatul de moarte al predării”. Folosirea jocului o poate feri de acest păcat.
Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate, asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și consolidarea acestora, în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea plictiselii și oboselii. Cadrul didactic poate alege jocul potrivit și crea el însuși jocul care să permită acumularea cunoștințelor într-o atmosferă de destindere, de relaxare. Continuarea

Educația plastică – bază a gândirii imaginative și creative

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Pe parcursul vieții, omul acumulează o „experiență” (de viață) pe care și-o interiorizează în codul limbii prin simboluri, noțiuni, legi, concepții așa-numitele cunoștințe. Însă, omul are nevoie nu numai de cunoștințe, dar și de capacități creative.
„A fi creativ” pentru unii psihologi înseamnă a crea ceva nou, original și adecvat realității. Așadar a fi artist este urmarea educației prin artă, iar a fi creativ este chiar efectul unei educații prin creativitate. Creativitatea este „condiția de bază a artei, a atitudinii estetice, o finalitate importantă a educației estetice” preciza Ioan Jinga. Activitatea creativă reprezintă o mare provocare a vieții, dar pentru unii oameni atrage și cele mai mari recompense. Continuarea