Valoarea formativă a textelor literare studiate în ciclul primar


Autor: prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmbovița

Lecţiile de limba română, prin bogăţia tematică a textelor studiate, oferă exemple concrete de fapte, atitudini, evenimente cu ajutorul cărora elevii işi însuşesc idei şi comportamente dezirabile.
Literatura reprezintă o sursă inepuizabilă de experimentare nemijlocită a realităţii. Prin intermediul operei literare, copilul se aventurează în lumi de mult apuse, ia parte la lupte seculare, explorează adâncuri de nepătruns, vizitează epoci şi universuri necunoscute, se visează prinţ, împărat, cosmonaut, aviator, este prezent în locuri şi oraşe pe care nu le va vedea poate niciodată, trăieşte peripeţiile marinarilor de la bordul corăbiilor, urcă pe coamele munţilor sau explorează interiorul unui castel. Posibilitatea de a cunoaşte indirect un alt univers, decât cel pe care îl ştie, este practic infinită.
Literatura contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare. Aceste componente se realizează prin multiplele perspective şi modalităţi de a privi sau concepe lumea înconjurătoare. Textele pentru copii descriu adeseori modul în care o anume problemă a fost soluţionată sau oferă alte rezolvări. Prin experienţa indirectă pe care le-o oferă micilor cititori, acestea îi duc într-o lume diferită de cea cotidiană. Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele oferă modele de conduită. Textul literar devine astfel o sursă de exemple/contraexemple care pot fi valorificate în scopul educaţiei morale a elevilor, efectele educative generate de contactul cu literatura devenind astfel complementare acţiunilor educative desfăşurate în acest sens.
Studiul textelor literare are o însemnătate deosebită în formarea elevilor, asigurând evoluţia lor intelectuală, morală şi integrarea în viaţa socială. Cunoaşterea prin lectura textelor nu va rămâne un act în sine, dacă este insoţită de activităţi de învăţare care să stimuleze gândirea creativă, să conducă spre judecăţi, emoţii, generalizări.
Textele literare din manuale, bine valorificate, contribuie la reuşita şi eficienţa unei lecţii. În afara suportului pe care îl constituie pentru atingerea obiectivelor disciplinei, majoritatea lor oferă valori estetice şi valori moral-civice, esenţiale pentru formarea personalităţii elevilor: patriotismul, disciplina, spiritul de sacrificiu, respectul pentru personalităţile poporului român, munca, grija pentru mediul înconjurător, dragostea pentru fiinţele necuvântătoare, iubirea pentru semeni, generozitatea, respectul pentru dascăli, bunătatea, inteligenţa, sârguinţa. (fragment)

Publicitate