Tradițional și modern în abordarea procesului didactic


Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Educația înseamnă iluminarea ființei, scoaterea la suprafață a adevărului, înțelegere și revelare. Prin educație, omul se eliberează de întunericul din el și din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a binelui, a dreptății, a valorii. „Educația este cea mai mare și grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.”
Sistemul de învățământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere și dinamism față de nou, dezvoltându-se în același timp cu cerințele societății moderne în care trăim – cu progres economic, cultural, dar mai ales științifico-tehnic. Modernizarea învățământului vizează toate componentele procesului de învățământ începând cu conținutul și continuând cu metodele, mijloacele și formele de organizare. Astăzi folosim la clase în aproape toate activitățile videoproiectorul.
Între învățământul tradițional și cel modern nu poate exista o opoziție, deoarece nu există clar delimitat un „prag” unde se termină tradiționalul și unde începe modernul. Este discutată însă relația dintre tradițional și modern privind metodele de predare, acestea fiind împărțite în tradiționale și moderne și văzute chiar în opoziție unele față de altele.
Metodele tradiționale, clasice sunt acceptate ca fiind cele cu pronunțat caracter oral: povestirea, explicația și prelegerea școlară, lucrul cu manualul, exercițiul. Ele pot să apară în forma lor „pură”, dar mai nou se completează cu unele moderne, ca și conversația sau demonstrația în funcție de materia la care sunt folosite.
Metodele moderne- activ-participative- pun accent pe învățarea prin cooperare, aflându-se în opoziție cu cele tradiționale. Prin participare, elevii își pot exprima opțiunile în domeniul educației, culturii, pot deveni coparticipanți la propria formare. Elevii nu sunt doar receptor de informații, ci și un participant activ la educație. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul deosebit de la „a învăța” la „a învăța să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face față situațiilor, dobândind dorința de angajare și acțiune. (fragment)