Studiu de specialitate – Transferarea unor elemente din matematică în studierea geografiei la clasa a V-a


Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila

Analiza raporturilor dintre programele actuale de geografie și cele opt domenii ale competențelor cheie sugerate de Comisia Europeană evidențiază mai multe constatări; acestea poziționează geografia, ca disciplină școlară, în situația de a răspunde la principalele exigențe ale competențelor cheie.
Modificarea principală propusă de forma actuală a curriculumului o reprezintă:
– trecerea de la centrarea învățării pe obiective la centrarea învățării pe dobândirea de competențe;
– trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învățare care încurajează înțelegerea relevanței geografiei pentru viața cotidiană;
– stimularea interesului elevilor de a cunoaște direct, de a investiga și de a înțelege faptul geografic imediat;
– depășirea – ori de câte ori este nevoie – a spațiului sălii de clasă, realitatea înconjurătoare fiind orizontul cel mai potrivit de înțelegere a faptului geografic.
Transferarea unor elemente din matematică își propune să utilizeze elementele semnificative cu care operează matematica (cunoștințe, metode, legi, instrumente) pentru analiza și interpretarea realității teritoriale concrete oferite de mediul înconjurător. În acest context, sub raport educațional, elementul central îl constituie exersarea acestor elemente proprii matematicii pe suportul oferit de studierea geografiei.
Competențe matematice:
a. Cunoștințe:
– înțelegerea raporturilor numerice între realitate și hartă;
– cunoașterea modalităților elementare de reprezentare cartografică;
– utilizarea elementelor legate de forma corpurilor și a suprafețelor pentru înțelegerea unei realități spațiale;
– utilizarea unor moduri de reprezentare grafică; (fragment)