Studiu de specialitate privind aplicarea criteriilor de culoare în creația confecțiilor textile


Autor: prof. ing. Mariana Vacaru
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, Neamț

Noţiunea de culoare este cunoscută de la fizică: culoarea corpurilor se datorează absorbţiei selective a luminii. Astfel un corp care nu absoarbe nici o radiaţie sau le absoarbe pe toate, dar foarte puţin, va apărea colorat în alb, dacă le va absorbi integral pe toate va apărea în negru, iar dacă le va absorbi parţial pe toate va fi cenuşiu.
Cele mai multe dintre corpuri absorb o parte din radiaţii şi reflectă altele, de aceea, în funcţie de radiaţiile absorbite, corpul va apărea colorat diferit. De exemplu, un corp care absoarbe radiaţiile portocalii va apărea colorat în albastru.Albastru este culoarea obţinută prin suprapunerea celorlalte radiaţii din spectru.Radiaţiile portocalii şi cele albastre suprapuse dau culoarea albă.Asemenea radiaţii sunt complementare.Deci un corp care absoarbe o anumită radiaţie, va apărea colorat în culoarea complementară radiaţiei absorbite.
Culori complementare mai sunt verde cu roşu-purpuriu, violet cu galben-verzui, galben cu indigo etc. Posibilitatea de a absorbi o radiaţie sau alta depinde de structura corpului respectiv, şi anume de structura colorantului cu care este vopsit.Coloranţii sunt substanţe organice cu o anumită structură chimică, care, pe lângă faptul că sunt colorate, au şi proprietatea de a colora alte corpuri.
Uneltele şi obiectele sunt creaţii specifice activităţii umane,înfăptuite prin munca socială conştientă, corespunzătoare unui scop bine definit. În cursul experienţei sale, omul a trebuit să se apere de intemperii, să înfrunte animale şi să-şi procure hrana. Aceste necesităţi au determinat construirea de adăposturi, confecţionarea îmbrăcămintei, precum şi executarea şi perfectionarea uneltelor. Acumularea experienţelor dobândite nu ar fi fost posibilă fără formarea omenirii. Creaţia de obiecte s-a perfecţionat în cursul istoriei, corespunzător nevoilor materiale şi diverselor relaţii între membrii grupului social, precum şi în funcţie de materialele şi mijloacele de prelucrare disponibile, având deci un caracter istoric, oglindind condiţiile în care a luat fiinţă. (fragment)