Studiu de specialitate – Mecanismele cognitive ale învățării. Procesele senzoriale și rolul lor în învățare


Autor: prof. înv. primar Păun Dorina
Școala Radu cel Mare – Găești, jud. Dâmbovița

Psihologia educaţiei încearcă să descifreze specificul mecanismelor cognitive primare (senzaţii, percepţii si reprezentări) şi superioare (gândire, memorie, imaginaţie) indispensabile înţelegerii şi asimilării conceptelor, generalizărilor, teoriilor şi aplicaţiilor practice din cadrul diverselor discipline şcolare. Fiecare proces psihic poate fi considerat un ,,bloc funcţional’’care îndeplineşte un rol bine precizat în activitatea de învăţare.
Învăţarea nu poate fi posibilă fără cunoaşterea senzorială. Forma primară a legăturii informaţionale a omului cu realitatea se concretizează prin intermediul registrului senzorial (prelucrare iniţială – senzaţiile, prelucrarea aprofundată -percepţiile).
Dacă senzaţiile sunt procese psihice elementare, nu înseamnă că sunt lipsite de însemnătate în învăţarea şcolară. Aceasta constă în principal în prelucrarea informaţiilor predate. Calitatea prelucrării depinde în primul rând de receptarea optimă a materialului. Receptarea este posibilă prin intermediul proceselor (mecanismelor) psihice senzoriale. Senzaţia, ca primă formă de psihic, reproduce în creierul uman însuşirile obiectelor si fenomenelor sau ale stimulilor care acţionează direct asupra organismului.
Informaţiile separate despre proprietăţile fizice ale stimulilor (senzaţiile vizuale,auditive,tactile,kinestezice) sunt integrate în imagini perceptive.
Percepţiile sunt procese psihice de reflectare a obiectelor şi fenomenelor în totalitatea însuşirilor lor senzoriale în momentul când acestea acţionează direct asupra receptorilor. Percepţiile nu sunt o simplă suma de senzaţii, întrucât reflectă o imagine unitară a stimulului, ci presupune o restructurare şi reorganizare a informaţiei în funcţie de experienţa anterioară a persoanei, de preferinţele sau obişnuinţele ei .
Întrucât obiectul percepţiei şi fondul percepţiei sunt reversibile, este necesar ca profesorul să respecte câteva cerinţe psiho-pedagogice legate de acestea:
a)percepţia elevilor să fie orientată către elementele de detaliu ale obiectului percepţiei:elementele;
b)elementele care formează obiectul percepţiei să fie prezentate în aşa fel încât să suscite interesul, curiozitatea elevilor;
c)numărul elementelor intuite în unitatea de timp să nu fie prea mare-altfel apare oboseala si orientarea atenţiei asupra altor obiecte. (fragment)