Școala profesională – o necesitate!


Autor: prof. Ioniță Ioana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Analizele, sondajele, ofertele de locuri de muncă etc. arată că şcoala profesională este o formă de învăţământ a cărei reînfiinţare este cu adevărat o necesitate Dacă ne uităm asupra ultimei oferte de locuri de muncă centralizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, observăm ca cele mai multe locuri de muncă, pentru care tinerii nu au competenţele necesare, sunt pentru: operator confecţio-ner în industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, materiale sintetice, pentru lucrători comerciali, pentru şoferi autocamion/maşină de mare tonaj, lăcătuşi mecanici, vânzători pentru agenţi vânzări, şofer de autoturisme şi camionete, pentru bucătari etc.
Şcoala este centrata mai mult pe compeţente teoretice si mai putin pe competenţe si abilitaţi practice. Orientarea către filiera teoretică a elevilor care ar fi mai apţi pentru studii tehnologice duce doar la inflaţie de intelectuali şi, în consecinţă, deficit de meseriaşi.
Paradoxal, deşi majoritatea românilor cât şi dorinţele întreprinzătorului sunt pentru reînfiinţarea şcolilor profesionale, în practică părinţii aleargă să-şi dea copiii la licee de prestigiu, cu o rată foarte mare de absolvenţi, care intră apoi la facultate. Că şi intrarea la facultate a devenit prea uşoară, de s-a ajuns că doar cine nu vrea nu face o facultate, ceea ce iarăşi denotă completa stare de anormalitate a noastră, este o altă poveste.
Înfiinţarea şcolilor profesionale este o necesitate în condiţiile în care: şcoala profesională ar asigura o meserie pentru toţi elevii care, din anumite motive, nu pot sau nu doresc studii liceale; elevi din medii sociale precare sunt nevoiţi să muncească pentru a se întreţine, ceea ce determină un nu-măr mare de ab-sen-ţe nemotivate, urmate de ex-ma-tri-culare; în multe cazuri, elevii ex-ma-triculaţi nu se reînscriu pentru con-tinuarea studiilor, caz în care aceştia nu obţin nicio calificare; din experienţă, am observat că mulţi elevi au abilităţi pentru efectuarea unor activităţi practice; nu toţi elevii au capacităţi intelectuale necesare parcurgerii programelor de liceu şi promovării examenului de bacalaureat; mulţi elevi nu sunt motivaţi pentru parcurgerea unui ciclu îndelungat (4-5 ani) de şcoală, aşa că o pe-rioada de 2-3 ani de şcolarizare, ur-mată de obţinerea unei calificări ar fi benefică. (fragment)