Metoda cubului


Autor: prof. Drăghici Valentina
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”, Băleni

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situații din mai multe perspective, permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme.
Sunt recomandate următoarele etape:
– realizarea unui cub pe fețele căruia sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează;
– anunțarea temei, subiectului pus în discuție;
– împărțirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinței de pe una din fețele cubului:
a) descrie: culorile, formele, mărimile etc.;
b) compară: ce este asemănător? ce este diferit?
c) analizează: spune din ce este facut, din ce se compune;
d) asociază: la ce te îndeamnă să te gandeșți?
e) aplică: ce poți face cu aceasta? la ce poate fi folosită?
f) argumentează: pro sau contra și enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmației tale;
– redactarea finală și împartășirea ei celorlate grupe;
– afișarea formei finale pe tablă sau pe pereții clasei.
Am folosit aceasta metoda la clasa a VIII-a la o lectie cu tema „Formule de calcul prescurtat”. (fragment)