Metoda chiorchinelui


Autor: prof. Drăghici Valentina
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”, Băleni

Este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei, poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecții pentru reactualizarea cunoștințelor predate anterior, cât și în cazul lecțiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoștințelor.
Această metodă este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoștințe evidențiind modul de a întelege o anumită tema, un anumit conținut.
Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare și învațare care încurajează elevii să gândească liber și deschis.
Metoda ciorchinelui funcționează după urmatoarele etape:
1. se scrie un cuvânt/o temă în mijlocul tablei sau al unei foi de hârtie;
2. elevii vor fi solicitați să-și noteze toate ideile, sintagmele sau cunoștințele pe care le au în minte în legatură cu tema respectivă, în jurul cuvantului din centru, trăgându-se linii între acestea și cuvântul inițial;
3. în timp ce le vin în minte idei noi și le notează prin cuvintele respective, elevii vor trage linii între toate ideile pentru a fi conectate;
4. activitatea se oprește când se epuizează toate ideile sau cand s-a atins limita de timp acordată. (fragment)