Matematica, altfel….


Autor: prof. înv. primar Alexevici Ionela
Școala Gimnazială Salcea-Văratec, jud. Suceava

1.Sinonime şi antonime matematice
Uniţi sinonimele prin linii continue, iar antonimele prin linii segmentate.
sumă                       diferenţă
predecesor           succesor
rest                          total
2.Jocul triadelor
Formaţi triade, marcând cu aceeaşi culoare cuvintele corespondente (se oferă un model – o triadă marcată cu gri). Explicaţi relaţia dintre componentele fiecărei triade alcătuite.


(fragment)