Jocuri matematice


Autor: prof. Dragomir Cristian
Școala Gimnazială Râncaciov, com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

,,Ceea ce-ţi stimuleză fantezia este: în geometrie-figura, în algebra şi analiza matematică-calculul în fizică şi în chimie-experienţa. Dar acestea nu fac decât să ajute fantezia nu s-o înlocuiască” – Gr. Moisil.
În viaţa de fiecare zi a copilului, jocul ocupă un rol esenţial. Jucându-se, copilul îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare.
Copilul se dezvoltă prin joc, îşi potenţează funcţiile latente, punând în acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particulară, pe care le traduce în fapte, le asimilează şi le complică.
Jocurile colective reprezintă raţiunea existenţei unui grup de copii, forţa de coeziune care îi ţine laolaltă. Jocul îi apropie pe copii, generează şi stabilizează sentimente de prietenie, stimulează colaborarea, scoţându-i din izolare.
Există cel puţin 3 tipuri principale de joc:
– jocul explorator – manipulativ (desfăşurat cu obiecte concrete);
– jocul reprezentativ (se adaugă imaginaţia);
– jocul de căutare a unor regularităţi (structurat de reguli).
Jocul didactic
1. Specie de joc care îmbină armonios elementul instructiv şi educativ cu elementul distractiv;
2. Tip de joc prin care educatorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţele predate copiilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. Conţinutul, sarcina didactică, regulile şi acţiunile de joc (ghicire, surpriză, mişcare, etc.) conferă jocului didactic un caracter specific, înlesnind rezolvarea problemelor puse copiilor.
Jocul didactic matematic. Caracteristici
Un exerciţiu sau o problemă de matematică poate deveni joc didactic matematic dacă: urmăreşte un scop didactic; realizează o sarcină didactică; utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi; foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse; vehiculează un conţinut matematic accesibil prezentat într-o formă atractivă. (fragment)