A fi profesor


Autor: prof. înv. primar Păun Dorina
Școala Radu cel Mare – Găești, jud. Dâmbovița

Profesorul este o personalitate complexă, omul care ,,arde” permanent pentru copiii pe care îi învaţă şi îi educă. El se implică în activitatea didactică cu întreaga sa personalitate: motivaţii, aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală.
Un profesor bun dă dovadă de competenţă didactică, de aptitudine şi vocaţie pedagogică.
Aptitudinea pedagogică este o sinteză de factori înnăscuţi şi dobândiţi, dar şi de natură socială. Ea înseamnă erudiţie şi pregătire de specialitate solidă, cunoaştere practică a psihologiei individuale a elevilor, capacitatea de a-i înţelege şi a te apropia de ei, priceperea de a transmite noţiuni şi cunoştinţe, capacitatea de a relaţiona afectiv cu elevul şi cu clasa, inteligenţa spontană şi inspiraţia de moment în luarea unor decizii.
Competenţa didactică este nucleul profesionalităţii. Ea presupune şi rezultatele activităţii elevului.
Am învăţat că meseria de profesor presupune în primul rând multă afecţiune şi dăruire, trebuie într-adevăr să te implici într-o activitate ce solicită atât o foarte bună pregătire profesională, cât şi răbdare şi înţelegere. Vocaţia dascălului trebuie să includă, pe lângă aptitudinile atât de necesare o mare pasiune pentru oameni, pentru formarea lor.
A fi profesor nu înseamnă doar a informa, ci şi a forma, nu înseamnă doar a prezenta inteligibil cunoştinţele, ci a lucra cu sufletul şi conştiinţa elevilor. Aceasta înseamnă responsabilitate, consum de energie, trecere a interesului personal pe plan secund, uneori. Empatia profesorului înseamnă capacitatea de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate.
Profesorul trebuie să adopte un stil democratic, caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului instructiv-educativ este dependentă şi de relaţia afectivă dintre profesor şi elevi. De aceea este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu elevii săi. (fragment)