Studiu de specialitate – Techniques for creative teaching

Autor: prof. Miulescu Florina Oana
Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Râmnicu Vâlcea

In order to teach creativity, one must teach creatively; that is, it will take a great deal of creative effort to bring out the most creative thinking in your classes. Of course, creativity is not the only required element for creative instructors. They must also know their fields and know how to create an appropriate learning environment. When will it be most important for you to offer direct instruction? When is discovery most important? What are your expectations and how can you best communicate them?
Here are several approaches or techniques for teaching creatively, both general and specific to certain fields.
Assumption Busting
What: An assumption is an unquestioned, assumed truth. Assumption busting is particularly effective when one is stuck in current thinking paradigms or has run out of ideas. Continuarea

Writing, a forgotten skill?

Autor: prof. Miulescu Florina Oana
Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Râmnicu Vâlcea

It is probably fair to say that, in many English language classrooms around the world less time is devoted to the skill of writing than to reading, listening, and speaking. There are numerous reasons for this, not least of which is the question of time. In many teaching situations, teacheres may see their students for no more than an hour or two a week and writing is seen as time-consuming and perhaps not the best way of making use of such a shortamount of time. Students, too, may feel that writing is an activity best done away from the classroom and that spending valuable classroom time writing in silence is a waste of time. Continuarea

Studiu privind eliberarea ionilor metalici din unele aliaje dentare, prin coroziune

Autor: ing. prof. Staicu Lucia
Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Râmnicu Vâlcea

1 INTRODUCERE
Datorită compoziţiei complexe, aliajele dentare nenobile se degradează în special prin coroziune electrochimică şi reacţionează uşor cu mediul din cavitatea orală.
În anul 2002, un grup de cercetători din Elveţia [1] a efectuat teste de coroziune pentru diferite aliaje stomatologice conform ISO 10271, care au constat în imersia aliajelor stomatologice timp de 7 zile în soluţie de salivă artificială şi s-a demonstrat că aliajele nobile pe bază de Pd şi Au-Pt-Pd au eliberat cantităţi mici de ioni metalici (< 10μg/cm2 săpt.). În schimb, aliajele Ni-Cr, au eliberat o cantitate mare de ioni de Ni2+ (<1000μg/cm2∙săpt).
În literatura de specialitate există numeroase alte studii de coroziune asupra aliajelor dentare nenobile, dar şi afirmaţia că diferenţe mici în compoziţia aliajelor nenobile determină variaţii mari ale microstructurii şi ale proprietăţilor acestor aliaje. De asemenea, s-a demonstrat că experienţa obţinută cu un produs nu poate fi extinsă asupra altor produse [2]. De aceea, ar fi recomandat ca toate aliajele dentare să fie supuse unor teste de coroziune. Continuarea

Studiu privind poluarea chimică și sonoră emisă de autovehicule

Autor: ing. prof. Staicu Gabriela
Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Râmnicu Vâlcea

Norme privind poluarea chimică
Comisia economică pentru Europa (CEE), care a luat fiinţă în 1958 a dat primele directive în anii 1970, care impuneau reducerea treptată a celor trei poluanţi: CO, HC, NOX, astfel că în decurs de peste 20 de ani gradul de poluare al motoarelor de autovehicule s-a redus în Europa cu cca. 70%.
În anul 1990 a luat fiinţă un nou organism european ,,Agentia Europeană pentru Mediul Înconjurător”, care va veghea la protecţia ecologică în Europa şi care îşi va da avizul şi asupra măsurilor privitoare la funcţionarea poluantă a motoarelor de autovehicule.
Substanţele care apar la evacuarea motoarelor de autovehicule sunt:
CO – care apare în urma unor arderi incomplete (mai mult la MAS decât la MAC); Continuarea

„Lecția pentru toți”

Autor: prof. înv. preșcolar Stan Iuliana Georgeta
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Abrud

„Lecţia pentru toţi” derulată şi în acest an în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, în perioada 5-11 mai a fost organizată ca o lecţie deschisă susţinută de prof. pt. înv. preşc. Georgeta Stan, la grupa mare pe care o conduce şi la care au răspuns prezent părinţii copiilor, iar din partea Consiliului Local Abrud d-nul consilier Ioan Matei.
Tema întregii campanii şi a acestei activităţi a fost problema copiilor cu dizabilităţi: dificultățile cu care se confruntă copiii cu dizabilități, dar și despre potențialul pe care îl au aceștia. Copiii au fost familiarizaţi cu termenul de “dizabilitate”, au fost solicitaţi să dea exemple de diferite tipuri de dizabilităţi şi au fost îndemnaţi să înțeleagă că majoritatea dizabilităților nu îi opresc pe copii să poată participa la numeroase activități. Continuarea

Studiu de specialitate privind aplicarea criteriilor de culoare în creația confecțiilor textile

Autor: prof. ing. Mariana Vacaru
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, Neamț

Noţiunea de culoare este cunoscută de la fizică: culoarea corpurilor se datorează absorbţiei selective a luminii. Astfel un corp care nu absoarbe nici o radiaţie sau le absoarbe pe toate, dar foarte puţin, va apărea colorat în alb, dacă le va absorbi integral pe toate va apărea în negru, iar dacă le va absorbi parţial pe toate va fi cenuşiu.
Cele mai multe dintre corpuri absorb o parte din radiaţii şi reflectă altele, de aceea, în funcţie de radiaţiile absorbite, corpul va apărea colorat diferit. De exemplu, un corp care absoarbe radiaţiile portocalii va apărea colorat în albastru.Albastru este culoarea obţinută prin suprapunerea celorlalte radiaţii din spectru.Radiaţiile portocalii şi cele albastre suprapuse dau culoarea albă.Asemenea radiaţii sunt complementare.Deci un corp care absoarbe o anumită radiaţie, va apărea colorat în culoarea complementară radiaţiei absorbite.
Culori complementare mai sunt verde cu roşu-purpuriu, violet cu galben-verzui, galben cu indigo etc. Continuarea

Studiu de specialitate – British English vs American English

Autor: prof. Ovidiu Vintilă
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești

English is spoken in many countries either as the mother tongue or as a second language. That’s why instead of „English” there are many „Englishes” – variations of the language. In this study I’ll focus on the two mostly commonly used versions of English – British and American English. Before we take a look at some of the differences between the two main types of English I’d like to stress that these differences are somewhat minor and with the ongoing internationalization of our modern world they could even said to be diminishing.
The few differences that exist between British and American English tend rather to enrich communication than slow it down.
Although not all my British readers might agree, I think that the American version of spoken English is becoming more and more dominant for several reasons. Let me give you an example to show you why American English has a stronger impact on British English than vice versa. Continuarea

Studiu de specialitate – Transferarea unor elemente din matematică în studierea geografiei la clasa a V-a

Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila

Analiza raporturilor dintre programele actuale de geografie și cele opt domenii ale competențelor cheie sugerate de Comisia Europeană evidențiază mai multe constatări; acestea poziționează geografia, ca disciplină școlară, în situația de a răspunde la principalele exigențe ale competențelor cheie.
Modificarea principală propusă de forma actuală a curriculumului o reprezintă:
– trecerea de la centrarea învățării pe obiective la centrarea învățării pe dobândirea de competențe;
– trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de învățare care încurajează înțelegerea relevanței geografiei pentru viața cotidiană;
– stimularea interesului elevilor de a cunoaște direct, de a investiga și de a înțelege faptul geografic imediat;
– depășirea – ori de câte ori este nevoie – a spațiului sălii de clasă, realitatea înconjurătoare fiind orizontul cel mai potrivit de înțelegere a faptului geografic. Continuarea

Rolul calculatorului în viața elevului – Avantaje și dezavantaje

Autor: prof. înv. primar Schintee Carmen
Șc. Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, jud. Gorj

Avansul tehnologiei informaționale schimbă radical modul nostru de viață, de comunicare cu ceilalți, de recepționare a informațiilor. În viitor este de așteptat ca rolul calculatorului în viața noastră să fie esențial; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obține cu ușurință ceea ce își dorește.
Școala, prin dotarea cu calculatoare individuale a sălilor de informatică dar si a altor cabinete – limbi străine, geografie, biologie etc. – măcar cu un singur computer, reprezintă ocazia de a învața și a comunica la nivel înalt. Elevii știu că internetul permite accesarea cu ușurință a informațiilor dintr-un număr infinit de domenii; potențialul de învățare este imens. Este o modalitate de a trece peste izolare. Continuarea

Dificultăți de învățare

Autor: prof. înv. primar Mihaela-Cristina Strinu
Șc. Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, jud. Gorj

Semnificaţia sintagmei dificultăţi de învăţare este prezentă adesea contradictoriu şi confuz, ca atare legătura cu practica este destul de dificilă. Conceptul de dificultăţi de învăţare este cunoscut mai ales ca dificultăţi şcolare şi anume ca „dificultăţi care le întâmpină unii elevi în asimilarea cunoştinţelor, în formarea competenţelor” (Mircea Ştefan, Lexicon pedagogic). De obicei, dificultăţile de învăţare apar de timpuriu, în însuşirea cititului (dislexie), a scrisului (disgrafie), şi duc la manifestări de anxietate, neîncredere în sine, pierderea motivaţiei învăţării.
Există o categorie largă de elevi ale căror dificultăţi uşoare de învăţare, necunoscute la timp, fără intervenţie, pot duce la insucces şcolar.
O altă categorie de elevi prezintă dificultăţi de învăţare false, pasagere, care însă îi etichetează şi le vor influenţa adaptarea şcolară, datorită percepţiilor sociale, adică a felului cum sunt percepuţi de ceilalţi şi modul cum acestea influenţează structura personalităţii şi încrederea în sine. Continuarea

Tradițional și modern în abordarea procesului didactic

Autor: înv. Leu Mihaela Mioara
Școala Gimnazială Morteni, jud. Dâmbovița

Educația înseamnă iluminarea ființei, scoaterea la suprafață a adevărului, înțelegere și revelare. Prin educație, omul se eliberează de întunericul din el și din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a binelui, a dreptății, a valorii. „Educația este cea mai mare și grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.”
Sistemul de învățământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere și dinamism față de nou, dezvoltându-se în același timp cu cerințele societății moderne în care trăim – cu progres economic, cultural, dar mai ales științifico-tehnic. Modernizarea învățământului vizează toate componentele procesului de învățământ începând cu conținutul și continuând cu metodele, mijloacele și formele de organizare. Astăzi folosim la clase în aproape toate activitățile videoproiectorul.
Între învățământul tradițional și cel modern nu poate exista o opoziție, deoarece nu există clar delimitat un „prag” unde se termină tradiționalul și unde începe modernul. Este discutată însă relația dintre tradițional și modern privind metodele de predare, acestea fiind împărțite în tradiționale și moderne și văzute chiar în opoziție unele față de altele. Continuarea

Metoda cubului

Autor: prof. Drăghici Valentina
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”, Băleni

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situații din mai multe perspective, permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme.
Sunt recomandate următoarele etape:
– realizarea unui cub pe fețele căruia sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează;
– anunțarea temei, subiectului pus în discuție;
– împărțirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinței de pe una din fețele cubului:
a) descrie: culorile, formele, mărimile etc.;
b) compară: ce este asemănător? ce este diferit? Continuarea

Metoda chiorchinelui

Autor: prof. Drăghici Valentina
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”, Băleni

Este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei, poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecții pentru reactualizarea cunoștințelor predate anterior, cât și în cazul lecțiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoștințelor.
Această metodă este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoștințe evidențiind modul de a întelege o anumită tema, un anumit conținut.
Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare și învațare care încurajează elevii să gândească liber și deschis.
Metoda ciorchinelui funcționează după urmatoarele etape:
1. se scrie un cuvânt/o temă în mijlocul tablei sau al unei foi de hârtie; Continuarea

L’enseignement du vocabulaire en classe de FLE

Autor: prof. Paraschiv Oana Nicoleta
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”, Băleni

L’enseignement du vocabulaire constitue une partie essentielle de l’acquisition d’une langue, vu que le lexique constitue un matériel linguistique sans lequel la construction du système parlé n’est pas possible. La préoccupation d’un professeur, un vrai professeur de français doit tenir compte d’une acquisition solide et consciente du vocabulaire. Les élèves apprennent les nouveaux mots non pas pour faire quelque chose ou pour les oublier, mais pour les utiliser en pratique, dans les différentes situations de communication.
La méthodologie traditionnelle recommande aux enseignants la traduction interlinguale, en disant que celle-ci facilite l’acquisition rapide d’un grand nombre de mots, tandis que la didactique moderne déconseille la traduction en langue maternelle. Le professeur doit présenter le nouveau mot à l’aide d’un dessin, d’une image ; il ne le donnera jamais isolement, mais placé dans un contexte. Continuarea

Jocuri matematice

Autor: prof. Dragomir Cristian
Școala Gimnazială Râncaciov, com. Dragomirești, jud. Dâmbovița

,,Ceea ce-ţi stimuleză fantezia este: în geometrie-figura, în algebra şi analiza matematică-calculul în fizică şi în chimie-experienţa. Dar acestea nu fac decât să ajute fantezia nu s-o înlocuiască” – Gr. Moisil.
În viaţa de fiecare zi a copilului, jocul ocupă un rol esenţial. Jucându-se, copilul îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare.
Copilul se dezvoltă prin joc, îşi potenţează funcţiile latente, punând în acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particulară, pe care le traduce în fapte, le asimilează şi le complică.
Jocurile colective reprezintă raţiunea existenţei unui grup de copii, forţa de coeziune care îi ţine laolaltă. Jocul îi apropie pe copii, generează şi stabilizează sentimente de prietenie, stimulează colaborarea, scoţându-i din izolare.
Există cel puţin 3 tipuri principale de joc: Continuarea

Metode interactive de predare

Autor: prof. Kremer Simona
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Timișoara

Învăţarea este o activitate complexă, cu o finalitate extra limitem, antrenând procese cognitive, afective, psihosomatice, sau practice, adică omul în întregul lui. Cu multe veacuri în urmă, înţeleptul grec Socrate surprindea această complexitate şi vastitate a învăţării prin bine cunoscutul dicton „Ştiu că nu ştiu nimic”.
Prin urmare, pe măsură ce înaintăm în cunoaştere, asimilând, aplicând sau -şi nu în ultimul rând – însuşindu-ne diverse informaţii , învăţarea devine un fenomen de o vastitate tot mai mare. Ca atare, în această multitudine de informaţii, a urma o cale, o metodă, este imperios necesar. Şcoala, în ansamblul ei, este depozitarul tuturor acestor metode.
O clasificare a metodelor de predare-învăţare-evaluare, mai mult sau mai puţin exhaustivă, este una din principalele preocupări ale pedagogiei şi deontologiei educaţionale. De asemenea, definirea metodelor didactice şi căutarea de noi şi noi strategii de învăţare care să aibă drept scop asigurarea unui feed-back cât mai bun din partea receptorilor conţinuturilor didactice, constituie o parte de importanţă majoră, atât în demersul teoretic referitor la procesul învăţării, cât şi în stadiul aplicabilităţii concrete. Continuarea

Studiu de specialitate – Valoarea formativă a ariilor de stimulare/sectoarelor de activitate

Autor: prof. înv. preșcolar Terchilă Elena
Liceul Teologic Tg-Jiu

Abordarea creatoare a întregii activităţi din grădiniţă impune centrarea acţiunilor desfăşurate aici pe copil, educatoarea fiind preocupată să descopere înclinaţiile şi preferinţele fiecăruia, valorizând în mod optim trăsăturile personale şi capacităţile fiecărui copil. Pentru aceasta, în spaţiul grupei sunt delimitate diferite zone de interes: Bibliotecă, Jocuri de masă, Ştiinţă, Artă, Construcţii, având rolul de a favoriza învăţarea prin joc şi socializarea copiilor.
Tematica variată şi multiplele materiale didactice pe care le punem la dispoziţia copiilor în sectoarele de activitate devin suporturi pentru ca fiecare să se exprime cu încredere, uneori dând la iveală lucruri minunate şi nebănuite. În cadrul sectoarelor de activitate, copiii se simt mai în largul lor, mai ales cei mai mici care nu se mai simt «pierduţi» între cei 30 de copii ai grupei, ci se regăsesc alături de 3-4 colegi cu care împărtăşesc interese comune. Pe de altă parte, educatoarea se poate apropia mai mult de câte un copil, mai ales dacă înţelege că acela are nevoie de atenţie, de încurajare ori, pur şi simplu, de prezenţa sa. Pe lângă aceste consideraţii generale, fiecare sector de activitate oferă avantajele sale, astfel: Continuarea

Valoarea formativă a textelor literare studiate în ciclul primar

Autor: prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmbovița

Lecţiile de limba română, prin bogăţia tematică a textelor studiate, oferă exemple concrete de fapte, atitudini, evenimente cu ajutorul cărora elevii işi însuşesc idei şi comportamente dezirabile.
Literatura reprezintă o sursă inepuizabilă de experimentare nemijlocită a realităţii. Prin intermediul operei literare, copilul se aventurează în lumi de mult apuse, ia parte la lupte seculare, explorează adâncuri de nepătruns, vizitează epoci şi universuri necunoscute, se visează prinţ, împărat, cosmonaut, aviator, este prezent în locuri şi oraşe pe care nu le va vedea poate niciodată, trăieşte peripeţiile marinarilor de la bordul corăbiilor, urcă pe coamele munţilor sau explorează interiorul unui castel. Posibilitatea de a cunoaşte indirect un alt univers, decât cel pe care îl ştie, este practic infinită.
Literatura contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare. Aceste componente se realizează prin multiplele perspective şi modalităţi de a privi sau concepe lumea înconjurătoare. Textele pentru copii descriu adeseori modul în care o anume problemă a fost soluţionată sau oferă alte rezolvări. Continuarea

Școala profesională – o necesitate!

Autor: prof. Ioniță Ioana
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui

Analizele, sondajele, ofertele de locuri de muncă etc. arată că şcoala profesională este o formă de învăţământ a cărei reînfiinţare este cu adevărat o necesitate Dacă ne uităm asupra ultimei oferte de locuri de muncă centralizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, observăm ca cele mai multe locuri de muncă, pentru care tinerii nu au competenţele necesare, sunt pentru: operator confecţio-ner în industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, materiale sintetice, pentru lucrători comerciali, pentru şoferi autocamion/maşină de mare tonaj, lăcătuşi mecanici, vânzători pentru agenţi vânzări, şofer de autoturisme şi camionete, pentru bucătari etc.
Şcoala este centrata mai mult pe compeţente teoretice si mai putin pe competenţe si abilitaţi practice. Orientarea către filiera teoretică a elevilor care ar fi mai apţi pentru studii tehnologice duce doar la inflaţie de intelectuali şi, în consecinţă, deficit de meseriaşi. Continuarea

Studiu de specialitate – Mecanismele cognitive ale învățării. Procesele senzoriale și rolul lor în învățare

Autor: prof. înv. primar Păun Dorina
Școala Radu cel Mare – Găești, jud. Dâmbovița

Psihologia educaţiei încearcă să descifreze specificul mecanismelor cognitive primare (senzaţii, percepţii si reprezentări) şi superioare (gândire, memorie, imaginaţie) indispensabile înţelegerii şi asimilării conceptelor, generalizărilor, teoriilor şi aplicaţiilor practice din cadrul diverselor discipline şcolare. Fiecare proces psihic poate fi considerat un ,,bloc funcţional’’care îndeplineşte un rol bine precizat în activitatea de învăţare.
Învăţarea nu poate fi posibilă fără cunoaşterea senzorială. Forma primară a legăturii informaţionale a omului cu realitatea se concretizează prin intermediul registrului senzorial (prelucrare iniţială – senzaţiile, prelucrarea aprofundată -percepţiile).
Dacă senzaţiile sunt procese psihice elementare, nu înseamnă că sunt lipsite de însemnătate în învăţarea şcolară. Aceasta constă în principal în prelucrarea informaţiilor predate. Calitatea prelucrării depinde în primul rând de receptarea optimă a materialului. Receptarea este posibilă prin intermediul proceselor (mecanismelor) psihice senzoriale. Senzaţia, ca primă formă de psihic, reproduce în creierul uman însuşirile obiectelor si fenomenelor sau ale stimulilor care acţionează direct asupra organismului.
Informaţiile separate despre proprietăţile fizice ale stimulilor (senzaţiile vizuale,auditive,tactile,kinestezice) sunt integrate în imagini perceptive. Continuarea