Studiu privind geneza produșilor poluanți din gazele de ardere evacuate de către motoarele termice


Autor: prof. ing. Staicu Gabriela
Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Rm. Vâlcea

Gazele de ardere evacuate de către motoarele termice contribuie la poluarea atmosferei cu substanţe gazoase (oxid de carbon CO, oxizi de azot NOX, hidrocarburi CmHn etc.) numite noxe şi particule solide (funingine sau fum).

La funcţionarea unui MAS sursele de produşi poluanţi sunt: gazele de evacuare circa 66%, carterul 20% (care se datorează în cea mai mare măsură tot gazelor pătrunse în carter), carburatorul 9% şi rezervorul de combustibil 6%. Deoarece circa 85% din produşii poluanţi se datorează gazelor de evacuare este necesar a explica geneza acestora, pentru a facilita luarea unor măsuri eficiente de diminuare sau reducere totală a produşilor poluanţi.
Oxidul de carbon se formează în timpul procesului de destindere:
CO2 + H – CO + OH
Oxidul de carbon poate reacţiona cu hemoglobina, rezultând carboxihemoglobina:
CO2 + Hb –  HbCO,
substanţa suficient de stabilă, care poate bloca ţesuturile omului, împiedicând oxigenarea acestora.
Intoxicaţia cu CO poate provoca dureri de cap, oboseală, judecată tulburată, colaps şi sincopă în caz de efort, oprirea respiraţiei şi efect letal dacă nu se iau măsuri de dezintoxicare.
Oxizii de azot NOX se formează în motor prin oxidarea azotului la temperaturi înalte. Se deosebesc următoarele tipuri mai importante de oxizi de azot: oxidul azotos (hemioxidul de azot) N2O, oxidul de azot NO şi bioxidul de azot NO2. Oxidul azotos este un component stabil de 500°C şi rezultă dintr-o reacţie fotochimică sau ca urmare a combinării azotului cu oxigenul atomic în prezenţa unei molecule inerte M[53]; [108]: O2 + hν sau O + N2 + M = N2O + M. (fragment)

Publicitate