Studiu de specialitate – Evaluarea prin metode alternative – Proiectul


Autor: prof. înv. primar Barbu Maria
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița

Cunoaşterea adevărului istoric despre un eveniment, epocă istorică, societate per-mite formarea trăsăturilor afective şi dezvoltarea capacităţilor cognitive. Acestea la rândul lor determină curiozitatea de a învăţa, atracţia pentru trecutul istoric, stări emoţionale de simpatie, ataşament sau dimpotrivă, de respingere. Plecând de la aceste premize, se impune abordarea istoriei din perspectiva strategiilor didactice interactive de predare-învăţare-evaluare care oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, în acelaşi timp, având un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilitate de cooperare şi comunicare eficientă.
Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al exerciţiu-lui interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, adică să le pună în valoare anumite capacităţi. Proiectul constituie o metoda complexă de evaluare, individuală sau de grup. Subiectul este stabilit de profesor, dar după ce se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii înşişi vor putea propune subiecte.
Aplicaţie cu tema: ŢĂRILE ROMÂNE ÎN EVUL MEDIU
Disciplina: Istorie – clasa a IV–a Durata: 4 săptămâni
Argument: ,,Istoria este cea dintâi carte a unei naţiuni.”(Nicolae Iorga)
Proiectul îşi propune o incursiune în istoria ţărilor române de la întemeierea Ţării Româneşti până la începutul sec. al XVII-lea. Elevii trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să aprecieze sacrificiul, eroismul şi dârzenia de care au dat dovadă înaintaşii noştri pentru apărarea pământului strămoşesc. Proiectul oferă elevilor posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe noi şi de a-şi consolida cunoştinţele pe care le deţin, folosind surse istorice, literare şi geografice diverse.
Obiectiv general: formarea capacităţilor de a descoperi, înţelege şi recepta informaţiile ştiinţifice şi literare referitoare la trecutul poporului român în perioada Evului Mediu. (fragment)