Studiu de specialitate – Evaluarea unui manual școlar


Autor: prof. Vaida Ancuța Mihaela
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov

Pentru că la fiecare început de an, noi profesorii trebuie să luăm o decizie în ceea ce priveşte alegerea manualelor şi a auxiliarelor didactice ce urmează a fi utilizate în anul respectiv, mi s-a părut oportună realizarea unei analize ce urmăreşte evaluarea unui manual școlar din perspectiva următoarelor criterii:
• proporţionalitatea între ceea ce este vechi – dar nu învechit – şi nou în disciplina respectivă;
• adecvarea la specificul profesional pe care şcoala îl are în vedere;
• prospectivitatea, respectiv ancorarea în evoluţia previzibilă a disciplinei;
• logicitatea, care exprimă armonizarea logicii disciplinei cu logica ştiinţei respective;
• aplicativitatea, adică valoarea practică, transformatoare a disciplinei respective;
• exemplaritatea, acea capacitate a disciplinei de a furniza modele optime de cunoaştere şi de acţiune în domeniul respectiv.
Supun analizei Manualul de Economie pentru clasa a XI-a, apărut la Editura Economică în anul 2006. Autorii sunt următorii: Gavrilă Ilie, Paul Tănase Ghiţă, Dan Niţescu, Constantin Popescu.
Voi realiza analiza oferind pentru gradul de îndeplinire al fiecărui criteriu în parte din cele 6 menţionate mai sus, între 1 şi 10 puncte. Punctajul maxim ce poate fi întrunit de manual este de 60 de puncte. Prin raportare la aceste puncte se va calcula gradul de satisfacţie, oferit de respectivul manual.
1.Proporţionalitatea 10 puncte
Raportul între nou şi vechi în această variantă de manual mi se pare unul echitabil. Informaţiile pertinente, consacrate, validate ştiinţific şi practic în domeniul economic sunt completate de informaţii noi, actuale. Acest lucru este sesizabil şi în bibliografia utilizată de autorii manualului care fac apel atât la lucrări consacrate cât şi la ultimele apariţii remarcabile în domeniul economic.
2.Adecvarea 10 puncte
Varianta de manual supus analizei este adecvată specificului profesional al unui Colegiu cu profil Economic şi nu numai. Manualul se adresează tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor şi oferă o lectură stratificată, pretându-se la interpretări specifice diferitelor niveluri de comprehensiune. De asemenea, manualul oferă posibilitatea profesorului să selecteze gradual şi metodic aspectele majore, relevante pentru fiecare specialitate în parte, dar şi de a propune un CDŞ extins adresat elevilor ce manifestă un interes deosebit pentru această disciplină şi care vor parcurge şi conţinuturile marcate cu asterisc. (fragment)