Studiu de caz – Psihoterapia copilului violent


Autor: prof. înv. primar Giurcă Violeta-Amelia
Școala Gimnazială Novaci / Structura Pociovalistea

Anamneza
Andrei este un copil de 9 ani cu inteligenţa superioară, premiant. Părinţii copilului sunt intelectuali, ei sunt ocupaţi toată ziua cu serviciul având performanţe în carieră. Andrei mai are doi fraţi mai mici şi au fost crescuţi de bunici şi bonă, părinţii vin acasă seara târziu. Mama lui Andrei îi supraveghează lecţiile, seara, în măsura timpului disponibil. Tata nu comunică suficient timp cu Andrei deoarece vine seara obosit şi intră în biroul său pentru a efectua anumite activităţi aşa cum ar fi documentarea în profesia sa sau lectura. Tata este atent la modul de hrănire al copilului impunându-i anumite exigenţe cu privire la alegerea alimentelor şi greutatea corporală, copilul se simte frustrat. Andrei se plictiseşte în ore, face pe clownul şi în pauză agresează colegii de clasă, iar acasă vorbeşte urât cu bunicii jignindu-i. Bunicii şi bona îi aduc la cunoştinţă tatălui său actele de indisciplină şi tata îl pedepseşte pentru comportamentul său prin critică şi bătaie. Copilul pare stânjenit în prezenţa tatălui atunci cănd vin la cabinet împreună, relaţia este deficitară, deşi face eforturi vizibile să-şi controleze comportamentul, copilul îşi respinge tata prin atitudinea pe care o are faţă de acesta. În ultima vreme, Andrei a bătut bunica şi bona. Urmează un tratament medicamentos prescris de medicul psihiatru, dar comprtamentul violent nu s-a schimbat, uneori a ameninţat cu cuţitul.
Factorii psihosociali care au cauzat agresivitatea copilului
– Lipsa de timp şi de afecţiune a părinţilor
– Exigenţele ridicate de familie şi şcoală cu privire la învaţătură şi comportament
– Frustrarea dată de regimul alimentar impus de tată
– Conflictele părinţilor şi ale bunicilor în faţa copilului
– Abuzul emoţional şi fizic al tatălui
– Eticheta pusă în care copilul crede: violenţă
Strategii clinice şi psihoterapeutice
– Evaluarea psihologică prin testul familiei, testul persoanei, testul arborelui, teste de personalitate, testul raven
– Scenarii terapeutice, poveşti şi metafore
– Modelaj, desen
– Terapia centrată pe obiective şi soluţii
– Tearpia de familie cu părinţii şi bunicii (fragment)