Studiu de caz privind problema absenteismului în școală


Autor: prof. înv. primar Giurcă Violeta-Amelia
Școala Gimnazială Novaci / Structura Pociovalistea

Subiectul: P. R., 10 ani, este elev în clasa IV
Prezentarea cazului: P.R. are 10 ani și este elev în clasa a-IV-a. În clasa a III-a a fost considerat atât de către colegi, cât și de către profesori un elev cu rezultate mediocre la învățătură, dar care ar putea mult mai mult. Totuși pe atunci avea o evoluție constantă. Odată cu trecerea în clasa a IV-a situația elevului la învățătură s-a înrăutățit, înrăutățire care s-a datorat în mod deosebit absenței de la cursuri a copilului.
Istoricul evoluției problemei: Ambii părinți ai copilului sunt plecați în Spania, acesta împreună cu cei doi frați mai mici rămânând în grija bunicilor. Elevul a profitat de lipsa de cunoaștere și interes a bătrânilor față de problemele școlii și a început să lipseasca, manifestând totodată tulburări de comportament.
Comportamentul elevului și cauzele care au generat problema: P.R. vine din ce în ce mai rar la școală, având astfel numeroase absențe nemotivate. Colegii de clasă și profesorii nu știu exact care sunt preocupările acestuia în afara școlii. Atunci când vine la școală nu este deloc activ la ore, nereușind să termine exercițiile sau fișele de lucru și neavând niciodată tema făcută. În plus, este considerat de colegi un singuratic, în pauze fiind mai tot timpul deprimat și refuzând să vorbească cu ceilalți.
Dialog cu elevul: Deși nu este un copil sociabil, totuși învățătoarea clasei a reușit într-una din zile să discute cu P.R.. Copilul și-a manifestat dorul de părinți și s-a plâns de faptul că acasă nu este lăsat să învețe pe motiv că trebuie să aibă grijă de frații lui mai mici sau să facă alte treburi casnice. De multe ori bunicii îl ceartă dacă nu termină treaba la timp sau dacă își manifestă dorința de a merge a doua zi la școală.
Propunerea unei soluții. Metode: învățătoarea propune a discuta cu bunicii sau chiar cu părinții copilului în vederea reducerii numărului mare de absențe care ar putea constitui cauza unei viitoare exmatriculări. (fragment)