Proiect de educație multiculturală ,,Suntem diferiți și egali!”


Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila

ARGUMENT
România este o ţară care se află la confluenţa mai multor culturi, a mai multor religii, a mai multor etnii. Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive, dar, în acelaşi timp, implică şi anumite dificultăţi. Un elev (la fel ca şi un adult) trebuie să înţeleagă că cei din jurul său sunt altfel, dar totodată sunt persoane asemănătoare lui. Dacă acest lucru este înţeles încă din copilărie, atunci problemele legate de convieţuirea şi interacţiunea cu oameni diferiţi, probleme care se pot ivi mai târziu, pot fi prevenite.
Activităţile susţinute în cadrul acestui parteneriat ating într-o oarecare măsură şi diversitatea religiilor şi a modurilor de viaţă specifice, pun accent pe discutarea unor provocări care pot fi întâlnite zi de zi, căutând soluţii de rezolvare a acestora, solicită fiecare latură a personalităţii elevilor, având la bază interdisciplinaritatea, incluzând elemente de: literatură, limbă, istorie, geografie, abilităţi practice şi educaţie civică.
În România, care este parte a Uniunii Europene, deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există un limbaj comun: muzica, dansul, pictura, respectul, iubirea, toleranţa.
Prin acest proiect dorim să arătăm elevilor că ei toţi, indiferent de etnie, doresc acelaşi lucru: să înveţe, să se bucure de tot ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-un climat de stabilitate şi de bună înţelegere.
Prin intermediul parteneriatului, elevii, indiferent de etnie, vor afla lucruri noi şi interesante despre cei cu care convieţuiesc, cei care le sunt colegi sau prieteni, indiferent de distanţa dintre ei. Vor avea ocazia să-şi dea seama că şi ceilalţi sunt la fel, deşi există şi trăsături prin care diferă, trăsături care îi particularizează şi îi fac să fie valoroşi, pentru un viitor cât mai bun împreună.
Rezultatul creaţiilor copiilor va deveni cartea lor de vizită, dar şi a instituţiei în care învaţă, carte care le va înlesni convieţuirea într-o societate multiculturală.
SCOPUL PROIECTULUI
– promovarea comunicării între copiii din şcoli diferite şi de etnie diferită;
– punerea bazelor unei convieţuiri pozitive, care va contribui la păstrarea multiculturalităţii şi a identităţii fiecăruia în parte, prin respect reciproc;
– dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite;  (fragment)