Mediul școlar – factor de influență al violenței?


Autor: prof. Ionița Ioana
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui

În şcoli a existat întotdeauna violenţă. Violenţa în şcoli nu este un fenomen social cu totul nou. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, în cea mai mare parte datorită mediei. Violenţa între elevi, manifestată sub diferite forme, este o realitate frecvent întâlnită în şcolile româneşti.
Formele de violenţă întâlnite în şcoală reprezintă orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire, bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); ofensă adusă statutului cadrului didactic; comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.
Manifestările conflictuale dintre elevi reprezintă cea mai răspândită formă de violenţă şcolară care nu este specifică spaţiului şcolii deoarece se poate manifesta şi în afara acestuia, în orice grup de copii şi tineri. Există un specific al violenţei elev-elev, determinat de diferiţi factori şcolari: statutul de elev, relaţia elev-profesor, climatul şcolar şi cultura şcolară etc.Intensitatea şi formele în care aceasta se manifestă diferă de la o şcoală la alta, fiind determinate de un complex de factori: climatul şcolar şi cultura şcolii, tipul de management şcolar, coeziunea claselor, calitatea activităţii educaţionale, mediul de provenienţă al elevilor etc.
Cele mai frecvente forme de violenţă elev-elev ţin de domeniul violenţei verbale: certuri, conflicte, injurii. Alte forme de violenţă între elevi, care ţin de domeniul agresivităţii verbale au referire la aspecte precum: situaţia socio-economică a elevilor, apartenenţa etnică sau cea religioasă a acestora. Formele de violenţă prezentate anterior se manifestă cel mai des în timpul recreaţiilor şcolare. Pauza presupune un timp în care elevii nu se află sub stricta supraveghere a cadrelor didactice şi care oferă posibilitatea relaţiilor directe între elevi. Comportamentele violente între elevi în incinta şcolii se manifestă şi după programul şcolar.  (fragment)