Managementul motivației la nivelul organizației școlare


Autor: prof. dr. Teodor Negru
Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Piatra-Neamț

Importanța managementului motivației pentru organizația școlară constă în faptul că de motivarea personalului depind performanțele cu care angajații își îndeplinesc sarcinile profesionale. Managementul motivației este o componentă importantă a unui sistem de conducere care presupune participarea anagajaților la luarea deciziilor în organizație și sprijinirea acestora în realizarea sarcinilor, în defavoarea unui mod de conducere directiv, axat pe un model centralizat de luare a deciziilor și pe exercitarea, cu precădere, a funcțiilor de control și supraveghere în desfășurarea sarcinilor. Managementul motivației devine o provocare și mai mare în contextul actual, marcat de lipsa resurselor financiare și de absența, în sistemul de învățământ, a unui sistem de salarizare care să stimuleze performanța și să reprezinte o motivație pentru angajați.
De aceea, înțelegerea factorilor care se află la baza comportamentelor angajaților și modalitățile de motivare a acestora, pentru a obține rezultate cât mai bune în munca depusă, reprezintă o componentă importantă a conducerii unei organizații.
În acest context, rolul managerului va fi să găsescă mijloacele necesare pentru optimizarea procesului de identificare a aspirațiilor și valorilor individuale cu cele ale organizației. Interiorizarea scopurilor organizației de către angajat face ca nivelul de aspirație în realizarea unei sarcini să crească și astfel, angajatul să depună toate eforturile pentru realizarea solicitărilor, care se transformă într-o sursă de motivație pentru auto-realizarea personală.
Pentru aceasta este importantă cunoașterea diferitelor tipuri de motivații și a modului în care acestea influențiază activitatea angajaților. O primă clasificare se referă la motivația pozitivă și negativă: prima se referă la încurajarea și recompensarea angajaților pe măsura realizării sarcinilor, cea de-a doua se bazează pe folosirea amenințărilor cu sancțiuni în cazul neîndeplinirii sarcinilor.  (fragment)