Experiment psihopedagogic formativ


Autor: prof. Vaida Ancuța Mihaela
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov

Utilizând metoda experimentului psihopedagogic formativ am elaborat un scenariu în care am proiectat comportamentul adecvat al profesorului la clasă (specific unei lecţii de fixare de cunoştinţe). În proiectarea comportamentului s-a ţinut seama de o condiţie şi anume aceea de asigurare a respectării sistemului factorilor interni ai învăţării.
1.CONTEXT
Experimentul este determinat de nevoia profesorului de a evalua performanţa şcolară generată de metode diferite de învăţare şi se derulează pe parcursul a două ore de curs plus două ore de evaluare, la două clase diferite, în cadrul disciplinei Managementul relaţiilor profesionale.
Clasele: Anul II Maiştri A, Anul II Maiştri B
Conţinutul lecţiei: Disonanţa cognitivă
2.OBIECTIVUL/ FINALITATEA EXPERIMENTULUI
Observarea faptului că procesul fixării şi consolidării cunoştinţelor se optimizează prin folosirea metodei Jocului de rol.
3.IPOTEZA DE CERCETARE
Dacă în procesul pregătirii didactice utilizăm metoda Jocului de rol atunci vom constata îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.
4.GRUPE INVESTIGATE
Anul II Maiştri A – grup experimental format din 20 de subiecţi (cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 de ani)
Anul II Maiştri B – grup de control format din 20 de subiecţi (cu vârsta cuprinsă intre 21 şi 39 de ani)
Clasele sunt valoric omogene. Pentru selectarea subiecţilor experimentului formativ am urmărit să asigur o echivalenţă între grupul experimental şi grupul de control din punct de vedere al dimensiunilor investigate.
5.REZULTATE VIZATE
În urma aplicării testului de evaluare a cunoştinţelor, media elevilor din clasa A unde se foloseşte metoda Jocului de rol trebuie să fie mai mare cu 10% decât a celor din clasa B, unde se foloseşte metoda Conversaţiei.
(fragment)