Educația tehnologică – disciplină care se adresează viitorului elevului


Autor: prof. Gherghe Carmen Elena
Școala Gimnazială Nr. 1 Vulturești, jud. Argeș

Educaţia Tehnologică este o componentă a culturii generale şi care exprimă noutăţile care au apărut în sfera de cultură generală. Este o disciplină care dezvoltă gândirea centrată pe tehnică şi dirijată spre întelegerea principiilor fundamentale pentru descoperirile ştiinţei, urmăreste să dezvolte curiozitatea intelectuală înclinată spre cercetare, să stimuleze creativitatea şi înţelesul faţă de mediul tehnic, toate acestea şi datorită evoluţiei de la societatea industrializată la societatea informatizată care a determinat mutaţii esenţiale şi în dezvoltarea tehnologică.
Prin orele de Educaţie Tehnologică realizate în şcoală, începând cu ciclul gimnazial (chiar în ciclul primar prin acele ore de ,,abilităţi practice”), se cultivă la elevi un comportament tehnologic nou, menit să pregătească tânara generaţie pentru a face faţă impactului tehnologic asupra societăţii şi asupra mediului, să înţeleagă că face parte din societate, că trăieşte în acest mediu şi că are datoria personală de a contribui la evolutia societăţii, valorificând resursele mediului natural în care trăieşte.
Disciplina Educaţie Tehnologică pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor și a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea, de asemenea se pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de initiativă.
În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământul obligatoriu, Educaţia Tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Ariile Curriculare conţin discipline cuprinse în două categorii: trunchiul comun – obligatoriu pentru toate categoriile de elevi si curriculum opţional (la dispoziţia şcolii pentru învăţământul preuniversitar). (fragment)