Comunicarea scrisă


Autor: prof. Igaș Victoria-Caludia
Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ștei, Bihor

Conceptul de scriere este definit ca fiind ,,un sistem de semne grafice convenţionale prin care sunt reprezentate în scris sunetele sau cuvintele unei limbi; text scris: exprimare în scris; compunere, redactare a unui text.”La fel ca şi vorbirea, scrierea este o activitate fundamentală în procesul devenirii fiinţei umane, o formă de exprimare a acesteia, un proces complex, creativ, favorizând autocunoaşterea şi cunoaştereacelorlalţi.
Redactarea unui text constituie mai mult decât o practică utilă a zilelor noastre şi ne oferă prilejul de a ne cunoaşte pe noi înşine şi pe ceilalţi, facilitând accesul spre o comunicare eficientă în cadrul societăţii. Există o multitudine de situaţii din viaţa fiecăruia când suntem solicitaţi să redactăm un text: la şcoală, la facultate, în cadrul unor concursuri sau examene, în activitatea profesională sau în activităţile curente.
Scrierea constituie o formă de comunicare importantă, omniprezentă în societatea contemporană pentru că toţi redactăm texte, indiferent de gradul de cultură şi civilizaţie, de poziţia socială sau de profesie. Un text nu se scrie oricum, ci după anumite reguli, respectând un sistem de obligaţii şi libertăţi. În acelaşi timp, scrisul este un mijloc de învăţare, o cale de cunoaştere şi autocunoaştere, un spaţiu propriu de manifestare şi potenţare a imaginaţiei şi a originalităţii.
Dată fiind perspectiva comunicativ-funcţională, pragmatică, didactica redactării a cunoscut, la fel ca şi didactica oralului, transformări importante, elevul fiind emiţător/receptor de mesaje orale/scrise. Capacităţile de comunicare scrisă sunt formulate prin obiective-cadru/competenţe generale şi dezvoltate prin obiectivele de referinţă/competenţe specifice, care sunt orientate spre înţelegerea şi producerea de text literar şi nonliterar:
 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
 dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă (la ciclul gimnazial);
 utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
 argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare (la ciclul liceal).  (fragment)