Studiu de specialitate – Stimularea interesului pentru lectură în perioada micii școlarități


Autor: prof. înv. primar Sîrbu Mihaela
Școala Gimnazială „Anastasie Panu” Huși, jud. Vaslui

,,Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde” afirma G.F. Morozov.
Lectura contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, la activizarea vocabularului, la o exprimare corectă, literară, la educarea sentimentelor estetice. Trezirea interesului pentru lectură reprezintă unul dintre obiectivele pe care le urmăreşte cadrul didactic pe parcursul micii şcolarităţi. Conform noului curriculum, obiectivele cadru la disciplina Limba şi literatura română, la clasele primare, urmăresc dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, de exprimare orală, de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă şi au implicaţii în întreaga evoluţie a şcolarului.

Lectura, fiind veriga principală ce leagă într-un tot unitar toate obiectele de studiu, presupune următoarele obiective principale:
înţelegerea mesajelor orale şi scrise;
citirea curentă pentru documentare;
transpunerea gândurilor în fraze bine structurate;
căutarea sensului exact al cuvintelor şi expresiilor;
lărgirea progresivă a câmpului de interes asupra mesajelor orale şi scrise;
concentrarea şi exprimarea ideilor într-o combinaţie închegată.
Şcolarii mici sunt vrăjiţi de carte şi sunt purtaţi de aceasta pe tărâmul minunat al cunoaşterii. Învăţătorul, prin intermediul cărţii, dezvăluie elevilor muzicalitatea şi farmecul deosebit al limbii române, îndrumă paşii tinerelor mlădiţe pe acest drum nou, plin de neprevăzut.
În acest sens, am urmărit stimularea interesului pentru lectură chiar din clasa întâi, contribuind nemijlocit la însuşirea şi exersarea unei citiri corecte, expresive. Pentru a stârni entuziasmul elevilor, am adresat întrebări ce au dus la formularea unor răspunsuri deosebite. O atenţie sporită a fost acordată textelor din Abecedar, analizându-le şi comentându-le, respectând particularităţile de vârstă. (fragment)