Studiu de specialitate – Reforma învățământului preșcolar – obstacole și soluții


Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

Pornind de la ideea că societatea noastra se află întro continuă mișcare și transformare acest principiu nu ar trebui să ocolească și sistemul de învățământ. Toate schimbările ar trebui să fie relevante, sustenabile, capabile să fie integrate în practicile curente ale şcolii, posibil de implementat pe termen mediu şi lung, să rezolve cea mai mare parte a contradicţiilor, să aibă eficacitate pentru calitatea, eficienţa şi echitatea învăţământului, şi pentru capacitatea de acceptare a schimbării.

Se observă că cele mai multe dispute, polemici se poartă în legătură cu planurile de învăţământ, manualele, sistemele de examinare şi evaluare la clasele mari, unde elevii încep să-şi cunoască interesele şi sunt capabili să ia atitudine critică faţă de procesul de învăţământ, acolo unde ei devin conştienţi de natura competitivă a carierei profesionale pentru care se pregătesc.
În contrast cu elevii mari, copiii din clasele primare și preșcolarii încă nu s-au dezmeticit pe ce lume trăiesc, sunt încă departe de înţelegerea a ceea ce urmează a fi viaţa lor şi este nevoie ca alţii (părinţii, educatorii, profesorii) să se preocupe de nevoile lor educaţionale. Dar pentru aceasta este necesar să-i observăm cu atenţie, să ne punem în locul lor, să facem efortul de a ne întoarce la vârsta lor, să urmărim cu răbdare în ce măsură programele, manualele și materialele didactice în care îi implicăm sunt pentru ei inteligibile şi atrăgătoare, în ce măsură ele ţin seama de viaţa lor reală. Să nu uităm de avertismentul marelui psiholog Jean Piaget privind rolul decisiv pe care copilăria îl are asupra întregii dezvoltări psihosomatice.
Întrebarea este în ce măsură manualele și caietele speciale puse la dispoziţia copiilor răspund nevoii lor. Nu se poate nega că, uneori, autorii au făcut efortul de a se apropia de capacitatea de înţelegere a copiilor, au introdus în materiale imagini şi desene, au folosit diverse culori pentru a mări atractivitatea problemelor.
Dar în pofida acestor eforturi, sărăcia imaginaţiei sare în ochi. Găsim probleme cu baloane, cu fluturi şi cu creioane, cu timbre şi cu monede etc. Găsim probleme cu o adevărată obsesie a vârstelor, a elevului care are dublul vârstei pe care fratele său de 2 ani o va avea peste 5 ani. Găsim variante cu robinete sau cu alte mecanisme care apar deopotrivă. Prea puţin, sau deloc întâlnim referiri la ceea ce constituie într-adevăr iniţierea copilului într-ale vieţii: cunoaşterea ceasului şi a calendarului;activitatea de vânzare – cumpărare la piaţă sau într-un magazin;radioul şi televizorul; semaforul, semnele de circulaţie,regulile traficului; case şi străzi, parcuri şi oraşe. (fragment)

Publicitate