Studiu de specialitate privind utilitatea hărții în cadrul orelor de geografie


Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Motto: „Harta a fost şi va rămâne totdeauna temelia adevărată a tuturor descrierilor geografice”. Simion Mehedinţi

Harta este o reprezentare grafică în plan a suprafeţei Pământului (totală sau parţială), generalizată şi micşorată conform unei scări de proporţie şi întocmită pe baza unei proiecţii cartografice. (conform DEX) Elementele unei hărţi sunt titlul, legenda şi scara de proporţie.
Geografia nu poate fi învăţată sau predată fără hartă, aceasta reprezentând cel mai important mijloc de învăţământ.

De-a lungul anilor am constatat că elevii, mai ales cei din clasele gimnaziale mai mici, manifestă o oarecare reţinere sau teamă faţă de lucrul cu harta. Nu puţini sunt cei care îşi pregătesc lecţiile acasă fără a utiliza hărţile din manual sau din atlasul geografic. Aceasta denotă lipsa formării unor deprinderi de lucru în acest sens. Cu cât elevii vor fi iniţiaţi mai devreme în descifrarea hărţii, cu atât o vor putea folosi mai facil şi eficient în învăţare. Situaţia poate fi remediată prin efectuarea de exerciţii sistematice la lecţii, folosindu-se tipuri diferite de hărţi.
Cadrului didactic îi revine sarcina de a alege hărţile potrivite, în funcţie de temă, de informaţiile pe care le oferă şi de modul în care sunt prezentate, precum şi de nivelul de cunoştinţe al elevilor.
Elementele reprezentate pe hărţile speciale sunt: relieful, hidrografia, clima, vegetaţia, fauna, solurile, tipurile de peisaje, aşezările omeneşti, resursele naturale şi economia. Ideal ar fi, ca toate aceste hărţi să poată fi utilizate pentru a se facilita înţelegerea corectă a realităţii. Se recomandă să se înceapă cu hărţi ce au o complexitate mai redusă, urmând ca aceasta să crească pe măsură ce elevii îşi dezvoltă bagajul de cunoştinţe.
Este necesar ca elevii să înveţe să citească şi să interpreteze o hartă, acest fapt presupunând mai multe aspecte: înţelegerea şi utilizarea scării de proporţie, descrierea elementelor reprezentate pe hartă, analiza legăturilor dintre obiecte şi fenomene. Hărţile din manuale sunt cele mai accesibile elevilor, dar din păcate, nu toate manualele alternative conţin reprezentări cartografice de o bună calitate. Un alt dezavantaj este acela că există şi o varietate foarte mare de reprezentări şi semne convenţionale utilizate pe hărţi. (fragment)

Publicitate