Studiu de specialitate – Influența mass-media asupra sănătății copilului


Autor: prof. înv. primar Boiciuc Ana
Școala Gimnazială Rona de Sus

Trăim într-o lume în care mijloacele mass-media sunt la îndemâna oricui, mai ales la îndemâna copiilor. În lipsa părinţilor sau a altor adulţi, care ar putea să verifice timpul dedicat vizionării TV şi a calculatorului, există posibilitatea ca micii „operatori” să fie afectaţi grav confundând lumea reală cu cea virtuală, dar şi din punct de vedere medical să rămână cu urmări grave. Ca profesori, avem menirea să cunoaştem copilul cât mai bine. Pentru o mai bună cunoaştere a colectivului de elevi ai clasei în legătură cu timpul liber pe care îl petrec copiii acasă, acolo unde au la îndemână calculatorul, am propus un chestionar tematic „Copilul şi calculatorul”.

COPILUL ŞI CALCULATORUL

1.Vă place să veniţi la şcoală sau preferaţi să staţi acasă?
…………………………………………………………………………………………
2.Ce faceţi acasă în timpul liber?
…………………………………………………………………………………………
3.Dar la şcoală, în pauze?
…………………………………………………………………………………………
4.Ce hobby-uri aveţi?
………………………………………………………………………………………
5.Credeţi că informaţiile găsite pe calculator pot înlocui citirea unei cărţi? …………………………………………………………………………………………
6.Ce aţi transmite colegilor care citesc, pictează sau fac sport?
….………………………………………………………………………………………
7.Dar celor care se joacă foarte mult la calculator?
…………………………………………………………………………………………

În aceste condiţii parodoxale, pe de o parte mijloacele mass-media sunt dăunătoare sănătăţii copilului, pe de altă parte sunt strict necesare viitorului profesional al copilului, se nasc întrebări de tipul: “Ce e de făcut?”, “Laşi copilul să se uite la ce-i place sau îi interzici cu desăvârşire să evite mass-media atunci când toţi prietenii beneficiază de aceasta din plin, părinţii lor fiind mai moderni“? Greu de răspuns. Principala problemă care se pune este: mass-media facilitează efortul integrării sociale a tinerilor, sau dimpotrivă creează sau adâncesc o prăpastie între ele şi societate?
Acest studiu se oferă ca punct de plecare pentru a găsi un echilibru între aceste două extreme: <<Există posibilitatea de a alterna folosirea mijloacelor mass-media cu alte preocupări accesibile particularităţilor de vârstă, fără să se pună în pericol sănătatea copiilor şi dacă există, care ar putea fi activităţile necesare atingerii acestui nobil scop.>>
La baza studiului s-a aflat un sistem metodologic compus din activităţi de genul: Cercul de lectură, realizat la biblioteca şcolară; Cursul de dans; Tenis/ Baschet; Cercul de pictură, etc. Copiii au frecventat aceste activităţi în funcţie de preferinţe personale sau înclinaţii artistice. (fragment)