Studiu de specialitate – Importanța planului de intervenție personalizat


Autor: prof. înv. primar Sîrbu Mihaela
Școala Gimnazială „Anastasie Panu” Huși, jud. Vaslui

Planul de intervenţie personalizat este elaborat pentru a sprijini învăţarea şi nevoile comportamentale ale elevilor. Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale.
Cuprinde obiective realizabile pe termen scurt, fiind necesară implicarea elevului în revizuirea lui, ce trebuie realizată de două ori pe an. Orice elev care are nevoi suplimentare faţă de ceilalţi elevi trebuie să fie inclus într-un astfel de program.
Curriculum diferenţiat este necesar atât pentru copiii cu CES, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat. Acest tip de curriculum vizează:

adaptarea demersului educaţional unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
scopuri educaţionale ce pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe/adaptate;
selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale respectând diferenţele individuale.
Sarcinile de învăţare vor fi selectate după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru, şi nu după vârsta cronologică. Se va realiza adaptarea procesului instructiv – educativ la posibilităţile intelectuale, la nivelul de cunoştinţe deţinut de elev, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.
În activitatea didactică, diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă firească, deoarece:
-ritmul de învăţare este diferit;
-cadrul didactic trebuie să urmărească valorizarea potenţialului intelectual al fiecărui elev;
-elevii au stiluri de învăţare diferite.
Cauzele care determină dificultăţi de învăţare sunt multiple:
elevul prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament;
tulburări de vorbire sau de limbaj;
dificultăţi perceptiv-motrice;
dizabilităţi mintale;
procesul de predare-învăţare-evaluare neadaptat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale dintre elevi;
tulburări dislexice şi disgrafice.
Pentru elevii cu astfel de tulburări am selectat conţinuturile, având în vedere aspectul cantitativ şi cel calitativ, am adaptat programele şcolare la potenţialul de învăţare al elevilor, am stabilit obiective şi derulat programe de recuperare şi remediere şcolară. (fragment)