Studiu de specialitate – Formarea competențelor tehnice prin corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea în laborator și instruirea practică


Autor: prof. ing. Teodora Palaghia
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău

Corelaţia între pregătirea profesională şi succesul în carieră este una foarte strânsă, formând o relaţie de interdependenţă. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să fie pregătit profesional într-un domeniu ce reprezintă un adevărat punct de interes, dacă nu o pasiune. În acest fel suntem dispuşi să ne perfecţionăm în mod constant chiar continuu în domeniul respectiv, prin aceasta având şanse foarte mari de a a avea o carieră de succes şi a ne pune în valoare aptitudinile. Alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii din viaţa unei persoane iar ca urmare a acestei alegeri survine succesul sau insuccesul.

Meseria, această îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practică orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare, capătă valenţe deosebite. Producţia industrială modernă a modificat nu numai conţinutul, ci şi caracterul muncii, specificul solicitărilor la care este supus lucrătorul în procesul de producţie.
Rolul decisiv în calificarea muncitorului industrial îl dobândeşte competenţa profesională – capacitatea intelectuală şi manuală de a utiliza şi conduce maşinile şi utilajele într-un proces tehnologic în continuă transformare şi perfecţionare. În aceste condiţii noi, competenţa profesională nu implică numai manipulări de unelte şi maşini, ci şi cunoştinţe privind sistemul lor de funcţionare, capacitatea de a înţelege şi a inova.
Conţinutul învăţământului prin care se face educaţia tehnologică a elevilor are ca obiectiv fundamental integrarea tineretului în civilizaţia epocii sale, înţelegerea profundă şi logică a rolului pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul societăţii.
Disciplinele tehnologice ocupă un rol aparte în conţinutul învăţământului, dat fiind caracterul activităţii pe care o determină şi finalităţile acesteia, cunoaşterea construcţiei şi funcţionării mecanismelor, dispozitivelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor folosite în producţie. În zilele noastre nu poate fi înţeles conceptul de cultură generală fără cunoştinţele de bază în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei moderne, tot aşa cum acestea nu pot fi concepute fără o bogată cultură umanistă. (fragment)