Studiu de specialitate – Elev talentat


Autor: prof. înv. primar Corjăuceanu Doina-Nușa
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi

Nume: L.L. Vârsta: 9 ani Clasa: a II-a
I. Definirea problemei
1. Modul de manifestare a subiectului în activitatea cotidiană
Eleva are aptitudini muzicale deosebite. De la o vârstă fragedă face parte dintr-un grup vocal, cu care a imprimat mai multe piese. A participat şi individual la numeroase concerte sau concursuri, unde a obţinut rezultate bune.
Pentru aceasta se pregătește mult în afara orelor de la şcoală. Toate acestea: repetiţii, înregistrări, concursuri, filmări o solicită mult însă este o elevă foarte bună la învăţătură.
2. Date despre mediul familial
tata: L. – muncitor P.F. mama: D. – vânzătoare S.C.
Bugetul familiei: mediu
Structura familiei: ambii părinţi se implică în educaţia copilului, dar mama are mai mult timp liber. Bunica din partea mamei este la fel de mult implicată.
Componenţa familiei: copil unic
Relaţiile familiale: normale, de înţelegere, de respect, de colaborare.

3. Date despre starea sănătăţii
Dezvoltare fizică: bună Nu a suferit de boli contagioase, cronice etc.
4. Date despre dezvoltarea personalităţii:
a) capacitatea de învăţare
– învaţă uşor şi repede
– fixarea materialului are loc dintr-o dată sau după puţine repetări
– greşelile la scris, citit şi calcul sunt rare şi au fost eliminate repede
– deprinderile de calcul aritmetic s-au format rapid, poate face dovada unor cunoştinţe însuşite cu mult timp înainte.
b) concentrarea atenţiei
– are o atenţie persistentă, care nu se abate uşor de la activitatea principală
– urmăreşte expuneri orale, texte, imagini sau acţiuni în mod continuu şi timp îndelungat
– adesea se simte iniţiativa proprie în orientarea persistentă a atenţiei
c) rezistenţa la efort mintal
– are o capacitate de lucru mare, oboseşte greu, scrie, citeşte şi calculează fără întreruperi prea dese şi poate fi atentă, în mod continuu, la expuneri orale sau la activitatea din clasă
– rezistă bine la efort
d) capacitatea de înţelegere şi dezvoltare a gândirii
– desprinde repede şi sigur esenţialul
– stabileşte legături (asociaţii)cu uşurinţă, are priceperi de a sistematiza cunoştinţele
– înţelege rezolvarea exerciţiilor după o explicare sumară, execută sarcinile corect şi complet
– foloseşte regulile învăţate în împrejurări variate
e) imaginaţia
– are o imaginaţie bogată, povestirile şi compunerile sale au multe elemente de noutate, face aprecieri personale, foloseşte imagini vii, uneori, surprinzătoare pentru vârsta sa, fără a pierde legătura cu realitatea
– poate descrie, relativ organizat, evenimente, locuri şi obiecte pe care nu le-a văzut
– alege şi modifică cu uşurinţă subiectul la desen, modelaj sau jocurile colective
– reproduce cu succes gesturile unor oameni sau animale, imagini, jocuri noi
– găseşte căi variate de rezolvare a problemelor practice de viaţă
f) limbaj
– are o exprimare înlănţuită şi corectă, vorbeşte fluent şi expresiv
– poate formula idei mai nuanţate
– pronunţă corect toate cuvintele (fără omisiuni, inversiuni, înlocuiri de sunete şi silabe
– vorbeşte cu plăcere, are un vocabular bogat. (fragment)